TVR CAUTĂ SPECIALIȘTI PENTRU 1 POST DE REFERENT DE SPECIALITATE - MARKETING - TVR CLUJ

TVR.RO | Marţi, 07 Ianuarie 2020

REFERENT DE SPECIALITATE - MARKETING – 1 post (002) DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

STUDIOUL TERITORIAL TVR  CLUJ, SERVICIUL ECONOMIC-ADMINISTRATIV-MARKETING

RESPONSABILITĂŢI: Se ocupă de activităţile specifice acţiunilor de Marketing – promovare, comunicare de marcă; se ocupă de încheierea contractelor specifice pentru desfăşurarea activităţilor de marketing – parteneriat, colaborare, sponsorizare, prestări servicii publicitare, achiziţii produse promoţionale şi spaţiu de publicitate pentru TVR Cluj, respectând legislaţia în vigoare; se ocupă cu vânzarea spaţiului publicitar de la Canalul TVR Cluj şi întocmeşte contractele aferente.

CERINŢE: studii universitare de licenta sau echivalente; experienta in munca minimum 1 an; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoaşterea  legislaţiei în domeniu, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului cu modificările ulterioare; Legea 32/1994 privind sponsorizarea, Legea 148/2000 Legea Publicităţii; cunoştinte de operare PC  (pachetul MS Office); cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; cunoaşterea Legii nr. 41/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; capacitate de comunicare şi lucru în echipă, abilităţi de vânzare publicitate/media/online digital, cunoaşterea pieţei media şi a pieţei de business la nivel regional şi naţional, cunoştinţe de digital, social-media, cunoaşterea tehnicilor de negociere, creativitate şi cunoştinţe de realizare prezentări ale proiectelor şi susţinerea acestora în faţa potenţialilor parteneri de business, cunoştinţe de digital, social media; inteligenţă, spirit de organizare, atenţie (putere de concentrare în condiţii de stres şi situaţii de criză), memorie, capacitate de comunicare, relaţionare, onestitate, responsabilitate, moralitate, loialitate, motivaţie, adaptabilitate la condiţii noi, amabilitate, politeţe, cooperare în echipă, simţ comercial, creativitate, spontaneitate, spirit de iniţiativă, perseverenţă, dinamism, operativitate, conştiinciozitate, rigurozitate, corectitudine.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă,  interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele

documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile si experiența solicitate, la Serviciul Economic Administrativ al Studioului Teritorial TVR Cluj din str. Donath, nr. 160, sau prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Cluj – Serviciul Economic Administrativ, str. Donath, nr. 160, Cluj Napoca,  în perioada 07.01.2020 – 21.01.2020, ora 16 inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Cluj, în perioada 23 ianuarie 2020 - 20 februarie 2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0264.420839.