TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE TEHNICIAN ECHIPAMENTE TV

TVR.RO | Luni, 24 Februarie 2020

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE TEHNICIAN DE ECHIPAMENTE TV (cod post: 010), CU DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ, LA STUDIOUL TERITORIAL TVR TIMIŞOARA, SERVICIUL TEHNIC-PRODUCŢIE

RESPONSABILITĂŢI: Pregătirea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor audio (video) în parametri tehnici standard.

CERINŢE: absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţă în domeniul electric, electronică şi telecomunicaţii: 2 ani; cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe teoretice de tehnică în televiziune (standarde, sisteme, norme, forme de undă pentru semnalele video şi audio), cunoaşterea şi folosirea aparaturii de măsură şi control din dotarea regiei de emisie şi a carului de televiziune; cunoştinţe despre alegerea şi amplasarea optimă a microfoanelor şi incintelor acustice; sincronizarea surselor video şi etalonarea monitoarelor, distribuitoarelor video şi casetoscoapelor din regia de emisie şi montaj, cunoştinţe de electronică, electroacustică, sonorizare şi mecanică (nivel mediu), abilităţi tehnice, cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; colaborare în echipă, simţ tehnic şi artistic, atenţie, memorie, acuitate vizuală şi auditivă bună, putere de concentrare în condiţii de stres şi situaţii “contracronometru”, discernământ, îndemânare, suportabilitate la munca de rutină, operativitate, conştiinciozitate, rigurozitate, corectitudine, responsabilitate, adaptibilitate la condiţii noi de echipă şi tehnică, stare bună de sănătate.

PROBE DE CONCURS: probă practică, probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR Timişoara din Str. Pestalozzi nr. 14 A, sau, prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Timişoara Secretariat, Str. Pestalozzi, nr. 14 A, Timişoara, în perioada 21.02.2020 - 06.03.2020, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Timişoara, în perioada 09.03.2020 – 05.04.2020

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0256.499.560.