TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU UN POST DE PRODUCĂTOR TV (COD 101)

TVR.RO | Miercuri, 06 Noiembrie 2019
DURATA  CONTRACTULUI:  NEDETERMINATĂ; DEPARTAMENTUL TVR 2, DIRECŢIA PROGRAME, PRODUCĂTOR GENERAL

RESPONSABILITĂŢI: răspunde de dimensionarea, documentarea și utilizarea judicioasă a tuturor resurselor necesare realizării de emisiune cu respectarea strategiei editoriale a S.R.Tv și a formatelor aprobate pentru emisiune.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente; vechime în domeniul jurnalism/mass media - minimum 5 ani; cunoştinţe de management al resurselor de producţie; cunoştinţe de management al resurselor de producţie; cunoştinţe despre industria televiziunii şi tehnicilor specifice domeniului audiovizual (imagine, montaj linear şi non linear, elemente de regie de emisie şi de operatorie); cunoştinţe de marketing şi analiză de piaţă; cultură generală; cunoştinţe de jurnalism şi deontologie profesională; buna stăpânire a limbii române şi a stilului publicistic de televiziune; cunoaşterea formatelor de emisiuni de televiziune; cunoaşterea principiilor de bază de funcţionare a echipamentelor tv; cunoaşterea regulilor de producţie tv; menţinerea la curent cu noutăţile privind tehnicile jurnalismului de televiziune şi a tehnologiilor din industria audio-vizuală; cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; cunoştinţe de operare PC; cunoaşterea legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr.  504/2002 a audiovizualului, Statutul Ziaristului din Societatea Română de Televiziune); capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de comunicare, cooperare în echipă, putere de concentrare în condiţii de stres şi situaţii de criză, spirit de iniţiativă.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura  dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului şi documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate), la Registratura S.R.Tv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 20.11.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul S.R.Tv, în perioada 25.11.2019 - 20.12.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Înaintea susţinerii probelor de concurs, candidaţii preselectaţi vor prezenta, obligatoriu, documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate.

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.90.55.


DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE