TVR CLUJ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE TEHNICIAN ILUMINAT TEHNOLOGIC

TVR.RO | Joi, 03 Octombrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE TEHNICIAN ILUMINAT TEHNOLOGIC (063), CU DURATA CONTRACTULUI NEDETERMINATĂ, LA STUDIOUL TERITORIAL TVR CLUJ, SERVICIUL TEHNIC – PRODUCŢIE.

RESPONSABILITĂŢI: Exploatarea echipamentelor de iluminat tehnologic cu toate anexele acestora, în vederea realizării activităţilor specifice de televiziune.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat în profil electric; cunoaşte şi aplică în procesul de realizare a iluminatului artistic şi în activitatea de întreţinere, cunoştinţe de electrotehnică, optică şi fotometrie; cunoaşte legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă, capacitate de cooperare în echipă; putere de concentare în condiţii de stres şi situaţii de criză; calm, stăpânire de sine; discernământ; sprit de iniţiativă şi improvizaţie; memorie, capacitate de comunicare, simţ tehnic, simţ artistic, conştiinciozitate, corectitudine, responsabilitate, punctualitate, atenţie distributivă, acuitate vizuală bună, loialitate, amabilitate, politeţe.

BIBLIOGRAFIE: Instalatii electrice - Editura M.A.S.T - 2007; R. Dromereschi, V. Gavril, L. Ionescu, Capitolul I, III si IV, Agenda electricianului. Editura Tehnică. Bucureşti 1985

Tematică orientativă: Noţiuni, mărimi şi legi fundamentale din electrotehnică; sisteme electrice de iluminat artificial, surse de iluminat.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă, probă practică, interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile, la Serviciul Economic Administrativ al Studioului Teritorial TVR Cluj din str. Donath, nr. 160, sau prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Cluj – Serviciul Economic Administrativ, str. Donath, nr. 160, Cluj Napoca, până la data de 17 octombrie 2019, ora 16 inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Cluj, în perioada 21 octombrie 2019- 16 noiembrie 2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0264.420839.