TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU UN POST DE ORGANIZATOR DE PRODUCŢIE (S)(COD 104)

TVR.RO | Vineri, 08 Noiembrie 2019
DURATA  CONTRACTULUI:  NEDETERMINATĂ; DEPARTAMENTUL TVR 2, DIRECŢIA PROGRAME, PRODUCĂTOR GENERAL

RESPONSABILITĂŢI: Asigură relaţia funcţională între componenta redacţională, cea tehnică şi economică.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente; experienţă în domeniul producţie de televiziune - minimum 1 an; cunoştinte economice, cunoaşterea principalelor formate de emisiuni, cunoştinte de bază ale producţiei de programe Tv, cunoştinţe de drept şi marketing privind aplicarea reglementarilor şi derularea contractelor economice – constituie avantaj, cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de negociere – constituie avantaj; cunoaşterea legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); simţ organizatoric, capacitate de gestionare a resurselor de producţie şi financiare, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, atenţie, putere de concentrare în condiţii de stres, program flexibil.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă  şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura  dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului şi documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate), la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 22.11.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 27.11.2019 - 22.12.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Înaintea susţinerii probelor de concurs, candidaţii preselectaţi vor prezenta, obligatoriu, documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate.

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.90.55.