Statutul ziaristului din Societatea Romana de Televiziune

TVR.RO | actualizat: Vineri, 01 Noiembrie 2019

- martie 1999 -

Capitolul I

DEFINITII, INCOMPATIBILITATI

Art.1 - Sunt ziaristi de televiziune publica salariatii Societatii Romane de Televiziune, care prin activitatea editoriala, desfasurata in interiorul sarcinilor de serviciu, construiesc, in mod nemijlocit, informatia difuzata de postul public de televiziune.

Art.2 - Sunt ziaristi de televiziune realizatorii de emisiuni de televiziune, precum si alte categorii profesionale din compartimentele Societatii Romane de Televiziune care indeplinesc conditiile precizate la alineatul 1, conform Anexei.

Art.3 - Nu pot face parte din randul ziaristilor din televiziunea publica urmatoarele categorii de persoane:

  • a) - persoanele cu apartenenta politica;
  • b) - persoanele care sunt salariate sau fac parte din organismele de decizie ale statului sau din alte institutii direct dependente de puterile publice;
  • c) - salariatii sau conducatorii altor intreprinderi de presa;
  • d) - persoanele care patroneaza, colaboreaza financiar ori detin actiuni la alte societati comerciale concurente cu televiziunea publica.

Art.4 - Ziaristul din televiziunea publica isi asuma, odata cu angajarea sa in Societatea Romana de Televiziune, drepturile si obligatiile derivand din prezentul Statut si din Regulamentul de organizare si functionare al Societatii.

Capitolul II

INDATORIRI, RESPONSABILITATI

Art.5 - Ziaristul din televiziunea publica are ca principale indatoriri respectarea adevarului faptelor relatate si slujirea interesului public.El va folosi, in toate situatiile litigioase, de natura politica sau sociala, principiul echidistantei si al impartialitatii.

Art.6 - Ziaristul din televiziunea publica are obligatia de a refuza orice ingerinta si presiune politica, sociala sau economica facuta cu scopul, declarat sau mascat, de a ascunde, distorsiona sau manipula informatia, semnaland orice tentativa de acest gen.

Art.7 - Ziaristul din televiziunea publica are datoria de a milita in mod consecvent pentru justitie, democratie si armonie sociala, pentru respectarea dreptului la informare a cetateanului, refuzand sa-si subordoneze discursul publicistic oricaror intentii propagandistice ori tendintelor de discriminare pe criterii de rasa, religie, apartenenta etnica sau sex, statut economic sau profesional.

Art.8 - Ziaristul din televiziunea publica va respecta, in toate cazurile, prezumtia de nevinovatie.

Art.9 - In prezentarea unor dispute de opinii, ziaristul din televiziunea publica va asigura prezenta partilor implicate.

Art.10 - Ziaristul din televiziunea publica are datoria de a nu difuza informatii false sau insuficient verificate. Pentru verificarea informatiilor, se vor folosi mai multe surse independente.

Art.11 - Ziaristul din televiziunea publica nu va calomnia, nu va injuria si nu va defaima persoane si institutii. 
In cazul in care, accidental, informatiile prezentate se dovedesc eronate, ziaristul este dator sa aduca, in cel mai scurt timp si in conditii similare cu cele ale informatiei initiale, rectificarile cuvenite, acordand, in functie de importanta erorii, dreptul la replica, conform legii.
In cazul in care informatia provine din surse confidentiale sau din surse a caror credibilitate nu este suficient verificata, ziaristul va mentiona explicit acest fapt inlauntrul mesajului publicistic.
Ziaristul din televiziunea publica este dator sa respecte confidentialitatea sursei.

Art.12 - Ziaristul din televiziunea publica are datoria de a-si structura mesajele publicistice cu corectitudine si acuratete, astfel incat ele sa poata fi intelese in mod clar de catre public.
Ziaristii implicati in procesarea si difuzarea emisiunilor de televiziune au obligatia de a respecta mesajul initial al autorului.

Art.13 - Ziaristul din televiziunea publica va face o distinctie neta intre informatie si opinie pentru a nu influenta in mod partizan judecatile de valoare ale publicului si va aplica principiul corectitudinii in cazul informatiei si al onestitatii in cazul opiniei.
Nu se vor aduce acuzatii fara sa se ofere posibilitatea celui invinuit de a-si exprima punctul de vedere.

Art.14 - Ziaristul din televiziunea publica nu va utiliza mijloace ilegale sau imorale pentru a obtine informatii.
El nu va folosi materiale filmate cu camera ascunsa, inregistrari ale convorbirilor private etc., fara acordul prealabil al persoanei in cauza.

Art.15 - Ziaristul din televiziunea publica isi construieste imaginea si isi dobandeste prestigiul prin calitatile sale profesionale si nu prin abuz de drept.
El nu va folosi calitatea pe care o detine si accesul la antena pentru solutionarea unor probleme personale.

Art.16 - Ziaristul din televiziunea publica are datoria de a trata cu decenta, discernamant si bun simt episoadele de violenta, catastrofele, suferintele de orice fel, pentru a proteja sensibilitatea publicului.
Exploatarea vizuala a deficientelor psihosomatice ale persoanelor prezentate in emisiunile de televiziune este interzisa.

Art.17 - Ziaristul din televiziunea publica nu va produce, favoriza sau stimula panica populatiei, reactia violenta a acesteia si orice forma de manipulare psihologica.

Art.18 - Ziaristul din televiziunea publica va proteja fara exceptie identitatea si imaginea minorilor abuzati, victime sau autori de infractiuni.

Art.19 - Ziaristul din televiziunea publica are datoria de a respecta dreptul la viata intima, familiala si privata, si dreptul la imagine al cetateanului.
Statutul de persoana publica, precum si functiile care presupun un impact public, justifica, in conditiile legii, o investigatie jurnalistica extinsa si in sfera vietii private a celor in cauza daca faptele lor afecteaza viata cetateanului.

Art.20 - Ziaristul din televiziunea publica are obligatia sa nu utilizeze in structura discursului sau publicistic impulsuri audio si video subliminale, de natura electronica si informatica, ce pot influenta, propagandistic ori publicitar, integritatea psihofizica a cetateanului.

Art.21 - Ziaristul din televiziunea publica are obligatia de a nu modifica, prin selectia, montajul si structura finala a informatiilor prezentate, adevarul asupra evenimentelor si situatiilor pe care le relateaza. Distorsionarea voita, punerea intr-o lumina falsa a proceselor sociale, a actiunilor si persoanelor constituie grave abateri de la conditia de ziarist profesionist.
Materialele de arhiva vor fi utilizate cu marcarea explicita a cuvantului "arhiva".
Nu este permisa difuzarea ca transmisiuni directe a materialelor inregistrate.

Art.22 - Ziaristul din televiziunea publica isi va asuma intreaga responsabilitate asupra continutului si formei mesajului sau publicistic.
El nu va considera drept cenzura opinia si recomandarile superiorilor sai ierarhici, in cazul in care aceste recomandari si opinii au un caracter profesional si acestea nu aduc atingere libertatii de informare sau libertatii de expresie a cetateanului.

Art.23 - Ziaristul din televiziunea publica este dator sa respecte dreptul de autor.

Art.24 - Ziaristul din televiziunea publica are datoria de a proteja secretul profesional si interesele legale ale Societatii.

Art.25 - Ziaristul din televiziunea publica are datoria de a respecta strategia editoriala a Societatii si a departamentului din care face parte, armonizandu-si in mod coerent activitatea publicistica cu aceste politici.
Ziaristul din televiziunea publica va respecta disciplina redactionala si controlul ierarhic redactional, ca si principiile de solidaritate ale muncii in echipa. El isi va trata cu egal respect atat superiorii cat si subordonatii.

Art.26 - Ziaristul din televiziunea publica are datoria de a respecta si de a proteja imaginea Societatii, atat prin activitatile sale profesionale, cat si prin prestatiile sale din afara acesteia.
El nu va aduce critici si nu va comenta public deciziile superiorilor sai inainte de a fi uzat de toate drepturile de care beneficiaza, inlauntrul Societatii, prin acest Statut si prin Regulamentul de organizare si functionare al Societatii.
Ziaristul din televiziunea publica va refuza orice oferte de a presta munci cu caracter publicitar, care sunt incompatibile cu regulamentele interne.

Art.27 - Ziaristul din televiziunea publica nu va favoriza concurenta neloiala cu alte intreprinderi de presa prin vinderea sau cedarea de informatii, documente ori materiale obtinute in exercitarea profesiunii sale.
El nu va folosi in scopuri personale informatiile si documentele pe care le detine si nu va incerca sa obtina diverse avantaje. Mita, santajul, abuzul in serviciu, traficul de influenta sunt infractiuni si descalifica profesional si civic pe acela care le infaptuieste.
Ziaristul din televiziunea publica nu va prelua, sustrage si folosi in scop personal ori profesional informatii, documente si materiale produse in perioada in care a fost angajat al Societatii Romane de Televiziune, dupa ce contractul sau cu aceasta a incetat, altfel decat in conditiile prevazute de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor.

Art.28 - Ziaristul din televiziunea publica are obligatia de a refuza angajarea sa sub acoperire sau colaborare acoperita cu orice serviciu de informatii sau structura similara, publica sau privata.

 

Capitolul III

DREPTURI, LIBERTATI

Art.29 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a se informa si de a informa, la randul sau, publicul in orice chestiune de interes major cu privire la viata societatii si a membrilor sai.
Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a solicita si de a obtine liberul acces la informatiile pe care doreste sa le investigheze, in baza prevederilor legale in vigoare.

Art.30 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a-si exprima opiniile cu privire la viata sociala si politica, printr-un discurs publicistic nepartizan, in limitele generale ale comentariului onest.
El are libertatea de a prezenta opinii nepopulare, dar in mod argumentat si in spiritul legii.

Art.31 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a veghea la buna functionare a institutiilor statului, semnaland orice tendinta de abuz, coruptie sau lipsa de transparenta, in probleme care ar afecta viata comunitatii.
El se va opune, in mod fatis, oricarei incercari de monopolizare, oligarhizare, distorsionare sau cenzurare a informatiilor de interes public, ca si oricarui tip de influenta care ar putea afecta liberul acces la informatie al cetateanului.

Art.32 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a beneficia de contract de munca individual care sa stipuleze obligatiile sale profesionale, conditiile sale specifice de munca si drepturile care i se cuvin, drepturi care sa-i garanteze siguranta si demnitatea exercitarii profesiei.
Ziaristul din televiziunea publica are dreptul sa solicite conditii si mijloace de munca adecvate pentru exercitarea profesiei.
El va beneficia de toate drepturile derivand din contractul colectiv de munca.

Art.33 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a refuza orice tip de activitate publicistica care intra in contradictie cu propriile sale convingeri sau credinte si/sau cu respectul fata de adevar. El va considera clauza de constiinta drept unul dintre drepturile fundamentale derivand din acest Statut.

Art.34 - Ziaristul va face apel la clauza de constiinta in toate situatiile in care politica editoriala a Societatii sau a departamentului din care face parte a fost modificata substantial fata de momentul angajarii sale, iar aceasta modificare aduce atingere credintei si convingerilor sale.
El poate parasi Societatea in asemenea situatii, daca neintelegerile nu au putut fi rezolvate de catre Comisia de etica si arbitraj, fara a avea de suferit daune de natura morala sau materiala.

Art.35 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a beneficia de o profesionalizare continua, prin intermediul cursurilor de perfectionare organizate de Societate sau de catre institutii de invatamant postuniversitar, din tara sau din strainatate.
Societatea se obliga sa faciliteze accesul la aceste pregatiri suplimentare prin intermediul recomandarilor sau, dupa caz, prin suportarea integrala sau partiala a costurilor acestei pregatiri.
Stagiile de pregatire vor fi anuntate din timp pentru a nu afecta activitatea Societatii.
Postul persoanei care isi perfectioneaza pregatirea profesionala va fi pastrat pana la reintoarcerea sa in Societate, in conditiile precizate de contractul incheiat intre salariat si Societate, conform CCM in vigoare in Societatea Romana de Televiziune.

Art.36 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a fi detasat pe perioade determinate, care nu vor depasi doi ani calendaristici, pentru exercitarea de atributii de natura oficiala sau sindicala, platite de institutia la care a fost detasat.
In perioada detasarii, ziaristul nu va exercita activitati de natura publicistica in Societate, nici in alte intreprinderi de presa.
In intervalul pentru care este detasat, ziaristului i se va pastra postul, iar dupa revenire va fi reincadrat in functia sa anterioara.

Art.37 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a fi avansat, de a solicita mariri de salariu in functie de calitatea si de amploarea muncii prestate, ca si dreptul de a fi consultat, in cazul in care incadrarea sa ar putea fi schimbata.
El are dreptul de a solicita audiente, de a inainta petitii conducerii Societatii, atat cu caracter profesional, cat si personal, de a fi audiat in situatii litigioase de natura profesionala sau statutara si de a prezenta rapoarte justificative, in cazul in care i se imputa erori de natura profesionala sau etica.
Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a participa la luarea oricarei decizii cu privire la modificarea acestui Statut si de a se adresa Comisiei de etica si arbitraj in toate situatiile in care drepturile sale statutare au fost lezate.

Art.38 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a primi compensatii si sprijin din partea Societatii, in cazul in care a suferit accidente sau daune in timpul exercitarii profesiunii sale.

Art.39 - Ziaristul nu va permite ca intre titlurile, anunturile si promotionarile mesajelor, stirilor si emisiunilor elaborate de el si continutul acestora sa se stabileasca o contradictie ce ar distorsiona perceptiile si asteptarile telespectatorilor.

Art.40 - Ziaristul din televiziunea publica beneficiaza de dreptul de asociere sindicala si profesionala si nu poate fi impiedicat sa exercite munci specifice, derivand din dreptul sau constitutional la asociere.

Art.41 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a fi asistat juridic de catre Societate in situatiile in care a suferit prejudicii materiale sau morale din partea altor institutii sau persoane, sau in cazul in care i s-a deschis un proces penal ori civil de catre un tert, ca urmare a activitatilor sale profesionale, efectuate in beneficiul Societatii.
Acest drept subsista si in cazul in care ziaristul nu mai este salariat al Societatii, dar invinuirea decurge din activitatea sa in Societate.
In cazurile in care vinovatia este dovedita printr-o sentinta judecatoreasca ramasa definitiva, Societatea va recupera de la ziarist cheltuielile de judecata.

Art.42 - Ziaristul din televiziunea publica are dreptul de a participa, direct sau prin productiile sale, la intruniri profesionale, congrese, simpozioane, festivaluri sau concursuri in beneficiul imaginii Societatii si a recunoasterii sale profesionale.

Art.43 - Ziaristul din televiziunea publica beneficiaza de dreptul de autor pentru productiile si prestatiile sale publicistice, in conditiile legii si ale contractului individual de munca.
El va fi asistat juridic de catre Societate in toate situatiile in care acest drept a fost incalcat de catre o institutie concurenta.

 

Capitolul IV

COMISIA DE ETICA SI ARBITRAJ

Art.44 - Se constituie Comisia de etica si arbitraj a Societatii Romane de Televiziune, garant al respectarii si aplicarii acestui Statut.
Comisia de etica si arbitraj audiaza, analizeaza si propune solutii in toate situatiile in care activitatea unui ziarist din televiziunea publica intra in conflict cu prevederile actualului Statut.
Comisia de etica si arbitraj mediaza orice litigiu intervenit intre un ziarist si alt ziarist din televiziunea publica, intre un ziarist si departamentul din care face parte, precum si alte litigii care afecteaza relatiile ziaristului cu Societatea in ansamblul ei.
Comisia de etica si arbitraj mediaza relatiile dintre ziaristi, departamente sau Societate, in ansamblul ei, si public.
Sunt de competenta Comisiei de etica si arbitraj inclusiv abaterile de la prezentul Statut savarsite de personalul de specialitate al Societatii ce nu intra in categoria ziaristilor de televiziune.

Art.45 - Comisia de etica si arbitraj este formata din sapte membri, dintre care un reprezentant al Consiliului de administratie, un reprezentant al presedintelui director general si cinci reprezentanti propusi de plenul ziaristilor din televiziunea publica si validati de Consiliul de administratie.
Comisia are un mandat de patru ani si se intruneste in sedinte lunare sau, in situatii exceptionale, de cate ori este nevoie.
Hotararile sale sunt legale cu intrunirea unui quorum minim de cinci membri si se adopta cu minimum patru voturi.
Membrii Comisiei de Etica si Arbitraj nu sunt platiti suplimentar pentru activitatea depusa in Comisie, fata de salariile si indemnizatiile legal stabilite prin contractul individual de munca.

Art.46 - Comisia de etica si arbitraj lucreaza independent de Consiliul de administratie si de Comitetul director conform regulamentului propriu de organizare, elaborat pe baza prezentului Statut.

Art.47 - Comisia de etica si arbitraj ia in discutie dosarele prezentate de catre Serviciul de ombudsman al Societatii, audiaza partile, intocmeste rapoarte si rezolutii ce vor fi inaintate Comitetului director, presedintelui director general sau, in caz de interes major, Consiliului de administratie.
Ziaristii din televiziunea publica au acces la rapoartele si rezolutiile Comisiei.

Art.48 - Se constituie Serviciul de ombudsman al Societatii Romane de Televiziune direct subordonat Comisiei de etica si arbitraj.
Serviciul de ombudsman monitorizeaza abaterile de la prezentul Statut in baza sesizarilor primite si intocmeste documentatia care va fi inaintata Comisiei de etica si arbitraj.
Serviciul de ombudsman primeste de la compartimentele specializate ale Societatii sesizarile publicului referitoare la emisiunile difuzate de postul public de televiziune si incearca sa medieze litigiile dintre public si ziaristi prin scrisori, rectificari sau prin solicitari ale dreptului la replica inaintate Comitetului director.
Serviciul de ombudsman mediaza litigiile referitoare la Statut dintre departamentele Societatii, dintre acestea si ziaristi sau dintre ziaristi.

Art.49 - Membrii Serviciului de ombudsman sunt angajati ai Societatii, cu pregatire jurnalistica si/sau juridica universitara si nu presteaza activitate publicistica nici in cadrul institutiei nici in afara ei.
Ei sunt angajati prin concurs, iar desfacerea contractului de munca nu poate fi facuta fara avizul expres al Comisiei de etica si arbitraj.
Membrii Serviciului de ombudsman nu pot fi membri ai partidelor politice si nici ai asociatilor si sindicatelor afiliate politic.
Structura si marimea Serviciului de ombudsman este stabilita prin organigrama institutiei, in functie de necesitatile Comisiei de etica si arbitraj.

 

Capitolul V

DISPOZITII FINALE

Art.50 - Abaterile de la prezentul Statut fac obiectul rapoartelor, recomandarilor si memoriilor Comisiei de etica si arbitraj, care le inainteaza Comitetului director sau presedintelui director general; abaterile pot face obiectul unor sanctiuni administrative, conform Regulamentului de organizare si functionare a Societatii Romane de Televiziune.
Deciziile adoptate vor fi motivate.

Art.51 - Modificarea prezentului Statut se va face conform Legii nr.41 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune.

Art.52 - Interpretarea unor prevederi ale prezentului Statut si adoptarea unor norme metodologice privind aplicarea acestuia se fac de catre Consiliul de administratie la solicitarea si cu consultarea Comisiei de etica si arbitraj.

 

ANEXA

1. Fac parte din categoria ziaristilor de televiziune urmatoarele functii existente in Nomenclatorul de functii al Societatii Romane de televiziune:

* urmeaza a fi precizate 
(in temeiul alin.2 art.10 din Legea 41/1994, "categoriile de persoane care se bucura de statutul ziaristului de televiziune urmeaza a fi precizate prin regulamentul de organizare si functionare al Societatii Romane de Televiziune").

2. Sunt asimilate categoriei ziaristilor de televiziune urmatoarele functii existente in Nomenclatorul de functii al Societatii Romane de televiziune:

* urmeaza a fi precizate 
(functiile respective trebuie sa faca parte, firesc, din personalul de specialitate al Societatii Romane de Televiziune, categorie profesionala mai larga care cuprinde si ziaristii de televiziune. In temeiul alin.1 art.11 din Legea 41/1994, prin statutul propriu vor fi nominalizate functiile care fac parte din personalul de specialitate al Societatii si, implicit, functiile care pot fi asimilate categoriei ziaristilor de televiziune).

membrii Comitetului director al Societatii Romane de Televiziune; 
celelalte functii de conducere din cadrul directiilor TVR 1, TVR 2, Productie Editoriala, Stiri, TVR International; functii similare din cadrul Studiourilor teritoriale ale Societatii Romane de Televiziune.

3. Ziaristii din serviciul public de televiziune si celelalte persoane asimilate acestei categorii profesionale poseda legitimatii care dovedesc aceasta calitate.

4. Personalul angajat al Societatii Romane de Televiziune care nu face parte din categoria ziaristilor de televiziune sau personal asimilat, aflat in regim de deplasare, in exercitarea sarcinilor de serviciu, primeste, pentru protectie, pe durata deplasarii, legitimatii de ziarist de televiziune la purtator.

5. Prezenta Anexa se modifica de catre Consiliul de administratie al Societatii Romane de Televiziune la solicitarea Comisiei de etica si arbitraj.