Reglementari privind blogurile si toate celelalte forme de webcontent personal pentru angajatii SRTv

TVR.RO | actualizat: Luni, 18 Iunie 2012

1 - Prezentele  REGLEMENTARI  se aplică blogurilor personale si tuturor celorlalte forme de webcontent personal (podcast-uri personale, site-uri internet etc) , fiind totodata complementare reglementarilor legale in vigoare cu privire la Conflictul de interese in raport cu Televiziunea Romana.

2 - Activitatea de scriere pe bloguri este o formă de discutie publica pe internet, la care Televiziunea Romana isi incurajeaza personalul angajat să ia parte.

3 - De fiecare data când un detinator de blog se identifică în mod clar ca fiind o persoană angajata a SRTv şi discută despre activitatea institutiei,  acesta este obligat la un comportament decent si echilibrat şi la modalitati de exprimare a punctelor de vedere care sunt în concordanţă cu misiunea publica,  valorile si politicile editoriale ale Televiziunii Romane.

4 - Comunicarile oficiale ale Televiziunii Romane care sunt preluate pe internet  de catre orice angajat al Televiziunii Romane , indiferent de forma de angajare, se supun regulilor de identitate vizuala in vigoare ale institutiei si trebuie sa fie asumate prin semnatura de catre emitent.

5 - Orice persoana angajata a SRTv care detine sau urmeaza sa deschida un blog personal sau site internet, pe care indica în orice mod ca este un angajat al Televiziunii Romane, trebuie să anunte pe superiorul ierarhic sau, dupa caz, pe directorul canalului al carui angajat este.

6 - Orice blog sau site internet pe care se indica in orice mod că detinatorul este un angajat al Televiziunii Romane, trebuie  să includă in mod obligatoriu o mentiune vizibila, cu urmatorul continut: "Opiniile exprimate aici sunt opinii personale şi nu angajeaza in nici un fel  Televiziunea Romana".

7 - Este interzis ca, in activitatea de scriere pe blogurile personale, angajatii SRTv  sa  dezvaluie informatii confidentiale , care ar putea include aspecte ale politicii de programe a Televiziunii Romane, detalii privind discutii interne din organismele de conducere sau detalii privind contracte ale Televiziunii Romane cu terti.

8 - Blogurile sau site-urile pe care detinatorii se identifică drept angajati ai Televiziunii Romane nu pot fi folosite pentru atacuri si abuzuri impotriva colegilor si trebuie sa respecte intimitatea, sentimentele si opiniile altora, evitand orice  forma de defaimare si/sau discriminare.

9 - Blogurile sau site-urile pe care detinatorii nu se identifică drept angajati ai Televiziunii Romane sau nu pun in discutie misiunea publica, valorile si politicile editoriale ale institutiei, abordind strict probleme in care Televiziunea Romana nu are nici un fel de implicare, nu fac obiectul prezentelor REGLEMENTARI.

10 - Incalcarea prezentelor REGLEMENTARI constituie  o fapta  deosebit de grava, respectiv o abatere disciplinara, care poate conduce la concedierea/desfacerea disciplinara a contractului individual de munca a angajatului potrivit art 66 lit i) din Regulamentul intern al SRTv , coroborat cu art. 6 din Codul de conduita al angajatilor SRTv si cu art. 26 din Statutul ziaristului din SRTv.

11 - Personalul de conducere din TVR are obligatia de a acorda consultanta necesara personalului din subordine, cu privire la aplicarea acestor REGLEMENTARI.