Buletin informativ

TVR.RO | actualizat: Miercuri, 21 Septembrie 2022

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice

http://www.tvr.ro/organigrama_1580.html#view

http://www.tvr.ro/regulamentul-de-organizare-i-func-ionare-al-srtv_25991.html#view

http://www.tvr.ro/cod-de-conduita-pentru-angajatii-si-colaboratorii-tvr_5.html#view

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

http://www.tvr.ro/organigrama_1580.html#view

http://www.tvr.ro/contact_2324.html#view

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice

e) Program audiențe conducere - în curs de actualizare

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

g) Programele și strategiile proprii

http://www.tvr.ro/prezentare-canale_43.html#view

http://www.tvr.ro/programele-tvr-informatie-educatie-divertisment-de-calitate_8.html#view

http://www.tvr.ro/declara-ie-de-aderare-la-valorile-strategiei-na-ionale-anticorup-ie-2016-2020_29174.html#view

http://www.tvr.ro/parteneriate-strategice_2206.html#view

h) Lista cuprinzând documentele de interes public

i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

j) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate