Lista documentelor de interes public

TVR.RO | actualizat: Miercuri, 06 Iulie 2022
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea SRTv
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor din SRTv
 • Programul de funcţionare şi programul de audienţe al conducerii SRTv
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet)
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea SRTv
 • Numele Compartimentului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public
 • Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil
 • Programele şi strategiile proprii SRTv
 • Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică
 • Declaraţii de avere şi de interese
 • Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor.