Concluziile şedinţei comisiei de etică şi arbitraj din data de 13 ianuarie 2014

TVR.RO | Luni, 13 Ianuarie 2014
Documente disponibile pentru descarcare:

Prezenţi: Gabriela Avram, Gabriel Geamănu, Horia Gruşcă, Sorin Hobana, Ioana Mureşan, Ruxandra Ţuchel.

Absenţi: Bogdan Tomulică

Ordinea de zi:

Sesizările domnului Florică Iosiv, Jurnalist (S) în Departamentul TVR 1, şi Cornel Mihalache, Jurnalist senior la Casa de Producţie, care, în esenţă, consideră abuzivă, ilegală şi discriminatorie decizia Comitetului Director de a condiţiona candidatura reprezentanţilor salariaţilor în Consiliul de Administraţie al SRTv de statutul de angajat al instituţiei.

Concluzii:

După analiza sesizărilor, a Hotărârii de C.D. contestate, a prevederilor Legii 41/1994 şi a articolelor de presă dedicate subiectului, Comisia de Etică şi Arbitraj a ajuns în unanimitate la următoarele concluzii:

  • Decizia este contestabilă în ceea ce priveşte legalitatea

Criticile formulate de mai multe organizaţii neguvernamentale, între care şi Centrul de Resurse Juridice, ridică mari semne de întrebare asupra interpretării pe care Comitetul Director o dă Legii 41/1994.  Ziariştii şi ceialţi angajaţi ai TVR sunt constrânşi astfel să fie părtaşi la o acţiune îndoielnică din punct de vedere legal,  pe care în mod normal, potrivit obiectului de activitate şi normelor profesionale stabilite de Statutul ziaristului, ar trebui să o semnaleze ca atare opiniei publice.

  • Decizia este discriminatorie

Instituirea unor standarde diferite în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor pentru C.A. de către entităţile prevăzute de lege dezavantajează personalul angajat al SRTV în raport cu grupurile parlamentare, minorităţi, Guvern şi Preşedintele României.  În acelaşi timp, prin impunerea unor criterii de selecţie suplimentare pentru reprezentanţii salariaţilor  se creează în mod artificial două categorii de membri ai consiliului, deşi atribuţiile acestora sunt similare.

  • Decizia reprezintă o îngrădire a drepturilor salariaţilor

Măsura luată de conducerea SRTv limitează dreptul angajaţilor de a-şi desemna reprezentanţii potrivit propriilor convingeri şi criterii. În absenţa oricăror argumente sau motivaţii, condiţiile impuse de administraţie reprezintă o dovadă de neîncredere în discernământul salariaţilor de a susţine un candidat potrivit intereselor lor. Subliniem că doar Parlamentului, prin comisiile de specialitate, îi revine rolul de a evalua compatibilitatea candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie.

  • Decizia a fost luată în condiţii lipsite de transparenţă

Modul intempestiv în care a fost modificat Regulamentul de alegere a reprezentanţilor salariaţilor, eliminarea posibilităţii de contestare, evitarea oricărei dezbateri sau consultări prealabile cu cei afectaţi, ca şi refuzul oricărei explicaţii ulterioare adoptării măsurii,  pot fi la rândul lor interpretate ca forme de desconsiderare a angajaţilor;

  • Decizia este contradictorie în raport cu logica organigramei SRTv

Este nefiresc ca membrii Comitetului Director, a cărui componenţă este aprobată, potrivit Legii 41/1994, de către Consiliul de Administraţie, să impună condiţii de eligibilitate pentru o parte dintre membrii organismului de conducere superior.

Având în vedere cele de mai sus şi în baza atribuţiilor prevăzute de Statutul ziaristului din SRTv, Comisia de Etică şi Arbitraj recomandă conducerii SRTv să renunţe de îndată la condiţia  suplimentară pusă candidaţilor personalului angajat şi să revină la forma iniţială a Regulamentului de organizare a alegerilor interne pentru desemnarea reprezentanţilor salariaţilor în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune.