ALEGEREA PREŞEDINTELUI COMISIE DE ETICĂ ŞI ARBITRAJ

TVR.RO | Luni, 23 Septembrie 2019
Documente disponibile pentru descarcare:

ŞEDINŢA DIN 20 SEPTEMBRIE 2019

Prezenţi: Gabriela Avram, Dan Banu, Laura Fronoiu, Horia Gruşcă, Sándor Kacsó, Radu Tudor, Marian Voicu

Ordinea de zi: Alegerea preşedintelui noii Comisii de etică şi arbitraj, rezultată  în urma desemnării reprezentanţilor jurnaliştilor (alegerile din 11/12 iunie a.c.), a reprezentantului Consiliului de administraţie (şedinţa C.A. din 12 iulie a.c.) şi al Preşedintelui-Director General (16 iulie a.c.).

Concluzii:

Membrii Comisiei de etică şi arbitraj au constatat că sunt întrunite condiţiile alegerii preşedintelui prevăzute de art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. S-a decis în unanimitate ca alegerea să se facă prin vot deschis, fiind formulate două propuneri de candidaţi. În urma votului, Horia Gruşcă a fost ales preşedinte cu patru voturi favorabile (Gabriela Avram, Horia Gruşcă, Sándor Kacsó şi Marian Voicu), faţă de trei voturi exprimate pentru Dan Banu (Dan Banu, Laura Fronoiu şi Radu Tudor).

Prezentele concluzii vor fi comunicate Preşedintelui-Director General şi vor fi publicate în secţiunea Comisiei de etică şi arbitraj de pe site-ul TVR.

 

Gabriela Avram…………………………....
Dan Banu……………………………………..
Laura Fronoiu………………………………  
Horia Gruşcă…………………………………  
Sándor Kacsó………………………………..
Radu Tudor…………………………………..  
Marian Voicu…………………………………