TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE VIDEOJURNALIST - IAŞI

TVR.RO | Joi, 06 Iunie 2019

Televiziunea Română caută profesionişti pentru ocuparea unui post de Videojurnalist TV (S) - (cod:044) la Studioul Teritorial Iaşi, Compartiment Ştiri, Sport. Durata contractului de muncă este nedeterminată.

RESPONSABILITĂŢI: reflectă zilnic actualitatea de interes local, regional şi naţional prin ştiri, informaţii şi reportaje, filmează şi editează ştiri şi reportaje pentru Compartimentul Ştiri-Sport.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente; experienţă în televiziune – minimum 5 ani; cultură generală, dicţie şi telegenie, cunoştinţe de jurnalism şi deontologie profesională, buna stăpânire a limbii române şi a stilului publicistic de televiziune, cunoaşterea principiilor de bază de funcţionare a echipamentelor tv, cunoaşterea regulilor de producţie tv, experienţă in activitatea de operare cu camerele de filmat profesionale şi de montaj (utilizând programele monolineare EDIUS, FINAL CUT); menţinerea la curent cu noutăţile privind tehnicile jurnalismului de televiziune şi a tehnologiilor din industria audio-vizuală, cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe de operare PC, cunoaşterea şi respectare legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; fără cazier judiciar; constuie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria “B”.

PROBELE DE CONCURS: probă practica [realizarea unui reportaj - scenariu, decupaj, filmare şi montaj cu durata de 3-5 minute, după o tema dată] şi interviu final.

BIBLIOGRAFIE: Manual de productie de televiziune – Madalina Balasescu, Polirom 2003

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului), copiile documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, precum şi cazier judiciar la adresa: Strada Alexandru Lăpuşneanu nr. 14, corp R – UAIC, etaj 2, camera 207 (sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi), până la data de 20.06.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi, în perioada 24.06.2019-20.07.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon : 0726.772.093.