TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE ORGANIZATOR DE PRODUCŢIE

TVR.RO | Miercuri, 02 Octombrie 2019

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ORGANIZATOR DE PRODUCŢIE (M) (cod: 066), CU DURATA CONTRACTULUI NEDETERMINATĂ, LA

SERVICIUL RESURSE DE PRODUCŢIE, DIRECŢIA ŞTIRI, PRODUCĂTOR GENERAL.

RESPONSABILITĂŢI: Asigură relaţia funcţională între componenta redacţională, cea tehnică şi cea economică.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţă în televiziune – minimum 1 an; cunoştinţe economice; cunoaşterea principalelor formate de emisiuni; cunoştinţe de bază ale producţiei de programe Tv; cunoaşterea reglementărilor interne privind circuitul documentelor financiare şi al banilor în SRTv; cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); simţ organizatoric, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, flexibilitate, promptitudine, operativitate, conştiinciozitate, corectitudine, responsabilitate, rezistenţă fizică şi psihică în orice situaţii, inclusiv în situaţii de stres şi efort prelungit.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae, scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului şi documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate), la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail:recrutare.selectie@tvr.ro, până la data de 16.10.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 21.10.2019 - 15.11.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Înaintea susţinerii probelor de concurs, candidaţii preselectaţi vor prezenta, obligatoriu, documente care să ateste studiile şi experienţa solicitate. Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.90.55.