TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE JURNALIST TV - GERMANĂ (076)

TVR.RO | Joi, 10 Octombrie 2019
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE JURNALIST TV(S) - lb. germană (cod post: 076), CU DURATA CONTRACTULUI NEDETERMINATĂ, LA STUDIOUL TERITORIAL TVR CLUJ, COMPARTIMENT MINORITĂŢI

RESPONSABILITĂŢI: Căutarea şi identificarea de informaţii şi subiecte care vor sta la baza realizării emisiunilor TV, realizarea de reportaje, ştiri, interviuri precum şi redactarea textelor necesare realizării emisiunilor, elaborarea producţiilor de televiziune sub aspect editorial.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente; experienţă în muncă minimum 1 an, în domeniul jurnalism mass media- minimum 1 an ; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cultură generală, cunoştinţe de jurnalism şi deontologie profesională, buna stăpânire a limbii române şi a stilului publicistic de televiziune, a limbii germane, a culturii și tradițiilor minorității germane de pe teritoriul Transilvaniei, cunoaşterea formatelor de emisiuni de televiziune, cunoaşterea principiilor de bază de funcţionare a echipamentelor tv, cunoaşterea regulilor de producţie tv, menţinerea la curent cu noutăţile privind tehnicile jurnalismului de televiziune şi a tehnologiilor din industria audio-vizuală, cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe de operare PC, cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă, capacitate de redactare a unor texte expresive, clare şi concise, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, flexibilitate, simţ artistic, atenţie, memorie, putere de concentrare în condiţii de stres şi situaţii de criză, discernământ, creativitate, perspicacitate, spirit de iniţiativă, dinamism, incisivitate, conştiinciozitate, corectitudine, obiectivitate, responsabilitate, moralitate, loialitate, motivaţie, adaptabilitate la condiţii noi.

PROBE DE CONCURS: probă practică,  interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile și experiența solicitate, la Serviciul Economic Administrativ al Studioului Teritorial TVR Cluj din str. Donath, nr. 160, sau prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Cluj – Serviciul Economic Administrativ, str. Donath, nr. 160, Cluj Napoca,  în perioada 10.10.2019 – 24.10.2019, ora 16 inclusiv. Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Cluj, în perioada 28 octombrie 2019- 22 noiembrie 2019. Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 0264.420839.