TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE JURNALIST TV SENIOR - IAŞI

TVR.RO | Joi, 06 Iunie 2019

Televiziunea Română caută profesionişti pentru ocuparea unui post de Jurnalist TV Senior (cod: 043), la Studioul Teritorial Iaşi, Compartiment Programe. Durata contractului este nedeterminată.

RESPONSABILITĂŢI: concepe, realizează şi răspunde de o operă audiovizuală - emisiuni, programe complexe, cicluri de emisiuni - şi, după caz, comentează şi analizează cele mai relevante evenimente, punându-le în relaţie cu interesul publicului.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente; constituie avantaj diploma de absolvire a studiilor universitare de MASTER în Jurnalism sau Comunicare; experienţă în domeniul jurnalism de televiziune – minimum 7 ani; cultură generală, dicţie şi telegenie, cunoştinţe de jurnalism şi deontologie profesională, buna stăpânire a limbii române şi a stilului publicistic de televiziune, cunoaşterea formatelor de emisiuni de televiziune, cunoaşterea principiilor de bază de funcţionare a echipamentelor tv, cunoaşterea regulilor de producţie tv, experienţă privind activităţile de filmare şi de montaj; menţinerea la curent cu noutăţile privind tehnicile jurnalismului de televiziune şi a tehnologiilor din industria audio-vizuală, cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe de operare PC, cunoaşterea şi respectare legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; fără cazier judiciar.

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă (eliminatorie) şi interviu (inclusiv prezentarea pe DVD a unei producţii proprii şi susţinerea unui proiect pentru o emisiune cu durata de o oră);

BIBLIOGRAFIE: Manual de productie de televiziune – Madalina Balasescu, Polirom 2003

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului), copiile documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, inclusiv DVD cu o producţie proprie şi proiect PDF pentru o emisiune cu durata de o ora, precum şi cazier judiciar la adresa: Strada Alexandru Lăpuşneanu nr. 14, corp R – UAIC, etaj 2, camera 207 (sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi), până la data de 20.06.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi, în perioada 24.06.2019-20.07.2019

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon : 0726.772.093.