TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE TEHNICIAN MECANIC (COD:072)

TVR.RO | Luni, 07 Octombrie 2019
DURATA CONTRACT DE MUNCĂ – NEDETERMINATĂ DIRECŢIA  STUDIOURI CENTRALE,  DEPARTAMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV,  SERVICIUL TRANSPORTURI

RESPONSABILITĂŢI:  Realizează achiziţii de piese auto şi materiale în baza necesarului din planul atelierelui de reparaţii auto.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat; constituie avantaj experiența în domeniu şi cursuri de pregătire în domeniul auto; cunoaşterea legislaţiei auto în vigoare;  cunoaşte şi respectă: prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă (eliminatorie) şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (Curriculum vitae, scrisoare de intenţie - în care vă rugăm să precizaţi codul postului -, precum şi  copii ale documentelor care să ateste studiile si vechimea solicitate) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura S.R.Tv din strada Ermil Pangratti, până la data de 21.10.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  24.10 – 20.11.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon : 021.3050931.