CONCLUZIILE ŞEDINŢELOR COMISIEI DE ETICĂ ŞI ARBITRAJ DIN DATELE DE 25 NOV., 3, 9 ŞI 11 DECEMBRIE 2014

TVR.RO | Marţi, 16 Decembrie 2014

Prezenţi: Horia Gruşcă (preşedinte), Gabriela Avram, Gabriel Geamănu, Sorin Hobana, Ioana  Mureşan, Bogdan Tomulică, Ruxandra Ţuchel (membri)

Absenţi: Ruxandra Ţuchel, Bogdan Tomulică (şedinţa din 9 dec.);

Gabriela Avram, Sorin Hobana (şedinţa din 11 dec.).

Invitaţi: Elena Hebean şi Octavian Manciu, producători Jurnal (şedinţa din 25 nov.);

Claudiu Lucaci,  Director Direcţia Ştiri (şedinţa din 3 dec.)

Ordinea de zi:

1. Autosesizarea din 19 nov. ca urmare a criticilor formulate public de trei membri ai Consiliului de administraţie şi de către PDG, care consideră că prin omiterea în Jurnalul TVR 1 din 14 nov. , ora 20.00, a protestelor de stradă aflate în desfăşurare în mai multe oraşe ale ţării, “nu a fost respectat interesul public în campania electorală”.

2. Autosesizarea din 19 nov. privind conţinutul unor comentarii postate de domnul Preşedinte-Director General Stelian Tănase pe blogul personal în data de 13 noiembrie a.c., susceptibil să fie încadrat în dispoziţiile unor regulamente în vigoare în TVR (Reglementările privind blogurile şi toate celelalte forme de webcontent personal  şi Codul de conduită pentru angajaţii, personalul de conducere şi colaboratorii TVR );

3. Informarea scrisă prezentată de domnul Gabriel Geamănu, membru al comisiei, privind întrevederea avută în data de 4 decembrie a.c. cu domnul Stelian Tănase, la cererea Preşedintelui-Director General;

4. Adresa Compartimentului Juridic nr. J 1597 din 27.11.2014 prin care se solicită Comisiei de etică şi arbitraj avizul consultativ în dosarul de cercetare disciplinară a jurnalistului B.Ş.I.  din cadrul Departamentului TVR1;

5. Adresa Compartimentului Juridic nr. J 1602 din 28.11.2014 prin care se solicită Comisiei de etică şi arbitraj avizul consultativ în dosarul de cercetare disciplinară a jurnalistului D.M.C. din Departamentul Sport.

Concluzii:

1. Comisia de etică şi arbitraj i-a audiat pe Elena Hebean şi Octavian Manciu (producătorii jurnalului din 14 noiembrie), Claudiu Lucaci (directorul Direcţiei Ştiri) şi a studiat punctele de vedere scrise transmise de Andreea Damian (producător TVR Cluj) şi Andrei Biro (reporter TVR Cluj).

Pe baza celor de mai sus, precum şi a altor documente şi informaţii relevante reieşite în cursul cercetării, comisia va redacta şi publica în cel mai scurt timp concluziile analizei şi motivarea acestora.

2. Deşi Comisia de etică şi arbitraj i-a adresat domnului Preşedinte-Director General două invitaţii scrise (118.021/25 nov. şi 118.026/2 dec.) pentru  a-şi prezenta punctul de vedere privind atât conţinutul comentariilor sale din 13 nov. a.c. de pe blogul personal, cât şi absenţa protestelor de stradă din Jurnalul din 14 nov., dialogul nu a avut loc. Preşedintele comisiei a informat că în fiecare dintre cele două ocazii i s-a comunicat telefonic de către asistenta domnului Stelian Tănase că acesta nu poate participa la discuţii din cauza programului încărcat. Propunerea comisiei, transmisă pe aceeaşi cale domnului PDG - aceea de a alege o zi convenabilă din punctul său de vedere pentru întânire -, nu a primit niciun răspuns.

În aceste condiţii, considerând că a făcut toate eforturile rezonabile pentru “ascultarea persoanei în cauză”, aşa cum prevede Art.10, (5), c) din Legea 41/1994, Comisia de etică şi arbitraj atrage atenţia că, prin analogie cu art. 10, cap.V.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al SRTvAbsenţa apărării (…) nu constituie cauză de prorogare a termenelor dispuse de lege pentru efectuarea cercetarii (…)”

3. În informarea prezentată Comisiei de etică şi arbitraj, domnul Gabriel Geamănu arată că, în dimineaţa zilei de 4 dec. a.c., a fost înştiinţat telefonic de la Cabinetul Preşedintelui-Director General că domnul Stelian Tănase îi “solicită prezenţa pentru o discuţie despre activitatea Comisiei de etică şi arbitraj”. Discuţia a avut loc în jurul orei 18.00 în aceeaşi zi, când a fost convocat telefonic la Cabinetul PDG. Potrivit domnului  Geamănu, Preşedintele-Director General i-a reproşat că nu l-a informat despre activitatea Comisiei de etică, în care a fost desemnat de fostul PDG Claudiu Săftoiu cu mai bine de doi ani în urmă. În pofida explicaţiilor documentate ale jurnalistului, că orice informare cu caracter personal de genul celei sugerate ar fi însemnat o încălcare a Regulamentului comisiei şi a atribuţiilor sale de membru într-un organism colectiv, similare cu ale colegilor, domnul Stelian Tănase l-ar fi “avertizat că intenţionează să-l schimbe cu altcineva”. În documentul depus la comisie, domnul Geamănu aminteşte că nu este prima oară când i se solicită informaţii despre activitatea Comisiei de etică şi arbitraj de către actualul Preşedinte-Director General sau de către apropiaţi ai acestuia şi că a încunoştiinţat comisia asupra unor situaţii asemănătoare în lunile ianuarie şi septembrie a.c.

Având în vedere gravitatea celor relatate de jurnalistul Gabriel Geamănu, colegii din Comisia de etică şi arbitraj sunt nevoiţi să revină – de această dată public – cu precizările făcute în discuţia pe care au avut-o cu domnul Preşedinte-Director General  în data de 15 ianuarie a.c., după un episod similar:

  • Comisia de etică şi arbitraj nu este subordonată în niciun fel conducerii TVR.

Potrivit Art. 46 din Statutul ziaristului din SRTv, “Comisia de etică şi arbitraj lucrează independent de Consiliul de administraţie şi de Comitetul director, conform regulamentului propriu de organizare.”

  • Comisia de etică şi arbitraj este un organism alcătuit din şapte membri care comunică instituţional numai prin “rapoarte şi rezoluţii ce vor fi înaintate Comitetului director, preşedintelui-director general sau, în caz de interes major, Consiliului de administraţie.  Jurnaliştii din televiziunea publică au acces la rapoartele şi rezoluţiile Comisiei.” (Statutul ziaristului, art. 47); în plus, “membrii Comisiei (…) îşi exercită atribuţiile şi competenţele numai în cadrul Comisiei” (Regulamentul Comisiei de etică şi arbitraj, Art.18);

  • Obligaţiile membrilor Comisiei de etică şi arbitraj sunt aceleaşi pentru fiecare, ca şi riscurile pierderii acestei calităţi, şi nu au nicio legătură cu modul în care au fost desemnaţi (aleşi de plenul ziariştilor, de Consiliul de administraţie sau de Preşedintele-Director General): “Membrii Comisiei de etică şi arbitraj care fac parte din rândul personalului angajat al Societăţii Române de Televiziune se supun reglementărilor în vigoare în societate, fără niciun privilegiu. Sancţionarea  unui membru al Comisiei, rămasă definitivă prin respingerea contestaţiei, anulează mandatul de membru. ” (Regulamentul Comisiei de etică şi arbitraj, Art. 30);

  • Oricare ar fi autoritatea care l-a desemnat în funcţie, un membru al Comisiei de etică şi arbitraj nu poate fi revocat decât dacă încalcă regulamentul comisiei: “Pentru încălcări ale prezentului regulament, membrii Comisiei de etică şi arbitraj care fac parte din personalul angajat al Societăţii pot fi sancţionaţi prin retragerea acestei calităţi” (Regulamentul Comisiei de etică şi arbitraj, Art. 31).

Prevederile regulamentare citate mai sus arată că pretenţia fără precedent a domnului Stelian Tănase de a primi informări preferenţiale despre activitatea Comisiei de etică şi arbitraj, altfel decât pe calea comunicării instituţionale, ca şi intenţia exprimată de domnia sa de a-l înlocui înainte de termen pe unul dintre membrii acestui organism colectiv constituit pe baza unor proceduri precise, învestit cu un mandat clar delimitat ca atribuţii („garant al respectării şi aplicării Statutului ziaristului din SRTv”) şi ca durată (4 ani), este  nejustificată şi reprezintă o formă de presiune inacceptabilă. Considerăm că desemnarea oricărui membru în Comisia de etică a TVR, ca şi în alte organisme în care numirile se fac de către grupuri distincte, trebuie să aibă ca unic criteriu încrederea în integritatea morală şi capacitatea profesională a acestuia, calităţi care pot contribui la buna funcţionare a instituţiei, şi în niciun caz loialitatea personală sau obedienţe străine de exigenţele meseriei de jurnalist.

4. În urma analizei documentelor transmise de Serviciul Juridic, Comisia de etică şi arbitraj a constatat că faptele imputate jurnalistului cercetat disciplinar nu se înscriu în aria sa de competenţă. Pe de altă parte, Comisia de etică este de părere că desemnarea în Comisia de cercetare disciplinară prealabilă a două persoane cu funcţii de conducere în structura de care aparţine autorul sesizării, coroborată cu absenţa oricărui responsabil din zona editorială din care provine jurnalistul cercetat, poate pune la îndoială obiectivitatea  cercetării.

5. După analiza documentelor transmise de Serviciul Juridic, Comisia de etică şi arbitraj a constatat că faptele imputate jurnalistului cercetat disciplinar nu se înscriu în aria sa de competenţă.

GABRIELA AVRAM.....................................

GABRIEL GEAMĂNU..................................

HORIA GRUŞCĂ.........................................

SORIN HOBANA.........................................

IOANA MUREŞAN......................................

BOGDAN TOMULICĂ..................................

RUXANDRA ŢUCHEL.................................