Raport de evaluare

TVR.RO | actualizat: Luni, 10 Aprilie 2023
  Privind implementarea Legii nr. 544/2001 în anul 2022  

Găsiți atașat raportul de evaluare internă, pe anul 2022, finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public.