Declaraţii de avere şi de interese la încetarea mandatului

TVR.ro | actualizat: Miercuri, 27 Martie 2024
Documente disponibile pentru descarcare:

Coordonator cu atribuţii de producător executiv, Compartimentul Ştiri, Programe, Sport - Baiardi Gabriela - declaraţie de avere  început de mandat - declaratie de interese început de mandat - declaraţie de avere 2022 - declaratie de interese 2022 - declaraţie de avere 2023 - declaraţie de interese 2023declaraţie de avere final de mandat declaratie de interese final de mandat

Coordonator cu atribuţii de Director - Cătălin Sava - declaraţie de avere la început de mandat - declaraţie de interese la început de mandat - declaraţie de avere iunie 2022 - declaraţie de interese iunie 2022 - declaraţie de avere 2023 - declaraţie de interese 2023declaraţie de avere la final de mandat - declaraţie de interese la final de mandat

Secţia Alte Minorităţi

Coordonator cu atribuţii de producător executiv - Nicoleta Dumitrache Ilcenco - declaraţie de avere început de mandat 2022 declaraţie de interese inceput de mandat 2022 - declaraţie de avere 2023declaraţie de interese 2023 - declaraţie de avere final de mandat 2024declaraţie de interese final de mandat 2024

4erviciul Colectiv OnLine

Coordonator cu atributii de Sef Serviciu al Colectivului OnLine - Ştefan Onica - declarație de avere la început de mandat 2022declarație de interese la început de mandat 2022declarație de avere iunie 2022 - declarație de interese iunie 2022 - declarație de avere 2023 - declarație de interese 2023 -declarație de avere la final de mandat 2024 - declarație de interese la final de mandat 2024

Serviciul Bugete Interne

Coordonator cu atribuţii de Şef Serviciul Bugete Interne - Mocanu Irina - început de mandat - declaratia de avere iunie 2022declaratia de interese iunie 2022declaratia de avere 2023 - declaratia de interese 2023declaratia de avere final de mandat 2024 - declaraţia de interese final de mandat 2024

Serviciul Drepturi de autor
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Nicolae Laurenţiu Oprea - declarație de avere 2023declarație de interese 2023declarație de avere la final de mandatdeclarație de interese la final de mandat

Coordonator cu atribuţii de director - Nicoleta Rătescu - declaraţie de avere început de mandat iunie 2022 - declaraţie de interese început de mandat iunie 2022 - declaraţie de avere 2023 declaraţie de interese 2023declaraţie de avere final de mandatdeclaraţie de interese final de mandat

Coordonator cu atribuţii de director - Silviu Daniel Gologan - declarație de avere la început de mandat aprilie 2022 -  declarație de interese la inceput de mandat aprilie 2022declarație de avere actualizare 2022declarație de interese actualizare 2022 - declarație de avere 2023declarație de interese 2023declarație de avere la final de mandat 2023declarație de interese la final de mandat 2023

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Tehnic-Producţie - Florin Mihai Călin Orăviţan - declaraţie de avere 2019 declaraţie de interese 2019declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declaratie de avere 2022declaratie de interese 2022declaratie de avere 2023declaratie de interese 2023 - declaraţie de avere la final de mandat declaraţie de interese la final de mandat

Coordonator cu atribuţii de producător executiv TVR1 - Alina Amza  - declaraţie de avere  la început de mandat - declaraţie de interese  la început de mandat - declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021declarație de avere_iunie 2022 -  declarație de interese_iunie 2022declarație de avere 2023declarație de interese 2023 - declaraţie de avere  la final de mandatdeclaraţie de interese final de mandat

Departamentul Emisiuni şi Ştiri Sportive - Coordonator cu atribuţii de director - Mihnea Ionescu - declaratia de avere început de mandat ianuarie 2023 - declaratia de interese început de mandat ianuarie 2023declaratia de avere iunie 2023declaratia de interese iunie 2023declaratia de avere final de mandat iunie 2023 - declaratia de interese final de mandat iunie 2023

Serviciul Energo-Tehnologic
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Marius Costin Bădulescu
- declarație de avere început de mandat 2022 - declaratie de interese inceput de mandat 2022 - declarație de avere iunie 2022 declaratie de interese iunie 2022declarație de avere final de mandat 2023declaratie de interese final de mandat 2023

Serviciul Achiziţii - Licitaţii
Coordonator cu atribuţii de Şef Serviciu - Amelia Vasile Nicolescu -
declaratia de avere început de mandat 2022 - declaratia de interese început de mandat 2022

Gabriela Olteanu - Personal cu funcţii de control - declarație de avere la început de mandat 2022 - declarație de interese la început de mandat 2022declarație de avere la final de mandat 2023declarație de interese la final de mandat 2023

Serviciul  Transporturi - Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Cătălin Mărculescu - declarație de avere început de mandat iulie 2022 - declaratie de interese inceput de mandat iulie 2022declarație de avere final de mandat 2023 - declaratie de interese final de mandat 2023

Departamentul TVR 1 - Carla Claudia Tompea-Haralambie - Coordonator cu atribuţii de Director - declaratie de avere inceput de mandat septembrie 2022 - declaratie de interese inceput de mandat septembrie 2022declaratie de avere final de mandat 2023declaratie de interese final de mandat  2023

Departamentul Emisiuni şi Ştiri Sportive - Coordonator cu atribuţii de director - Vasile Silviu Daniel - declarație de avere la început de mandat 2022declarație de interese la început de mandat 2022declarație de avere Rectificativa 2022declarație de avere la final de mandat decembrie 2022declarație de interese la final de mandat 2022

Coordonator cu atribuţii de producător executiv -  Cătălin Badea - declaraţie de avere - început de mandat- declaraţie de interese - inceput de mandat - declaraţie de avere iunie 2022declaraţie de interese iunie 2022declaraţie de avere  final de mandatdeclaraţie de interese final de 2022

Departamentul Juridic

Coordonator cu atribuţii de director - Mircea Duca - declaratia de avere început de mandat aprilie 2022declaratia de interese început de mandat aprilie 2022declaratia de avere iunie 2022declaratia de interese iunie 2022 - declaratia de avere final de mandat 2022declaratia de interese final de mandat 2022

Directia Programe - Carla Claudia Tompea - Haralambie - Coordonator cu atribuţii de director  - declaratie de avere - mai 2021 - declaratie de interese - mai 2021 - declarație de avere_rectificare_iunie 2021 - declaratie de avere iunie 2022 - declaratie de interese iunie 2022declaratie de avere decembrie 2022 final de mandat - declaratie de interese final de mandat decembrie 2022

Producător General - Ramona Săseanu - Coordonator cu atribuţii de Producător General - declaratie de avere inceput de mandatdeclaratie de interese inceput de mandatdeclaratie de avere iunie 2022declaratie de interese iunie 2022 - declaratie de avere final de mandat decembrie 2022declaratie de interese final de mandat iunie 2022

Departamentul TVR 1 - Ana Maria Modâlcă - Coordonator cu atribuţii de Director-declaratie de avere inceput de mandat aprilie 2022 - declaratie de interese inceput de mandat - aprilie 2022 - declaratie de avere iunie 2022 - declaratie de interese iunie 2022 - declaratie de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul Achiziţii - Licitaţii
Coordonator cu atribuţii de Şef Serviciu - Ovidiu Dubiţ
- declaratia de avere început de mandat iulie 2022 - declaraţia de interese început de mandat iulie 2022declaratie de avere final de mandat 2022declaratie de interese final de mandat 2022

Departamentul Tehnico-Administrativ

Coordonator cu atribuţii de director - Cristian Laslo - declarație de avere_început de mandat 2022declarație de interese început de mandat 2022declarație de avere iunie 2022declarație de interese iunie 2022declarație de avere final de mandat 2022declarație de interese final de mandat 2022

Serviciul Dezvoltare

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Popescu Florentin Valeriu - declaraţie de avere început de mandat mai 2022 - declaratie de interese început de mandat mai 2022declaraţie de avere iunie 2022declaratie de interese iunie 2022declaraţie de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul Grila Trafic şi Coordonare Programe
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Călin Adriana Elena
declaraţie de avere 2021 - început de mandat - declaratie de interese 2021 - început de mandat declaraţie de avere iunie 2022declaratie de interese iunie 2022declaraţie de avere 2022 final de mandatdeclaratie de interese 2022 final de mandat

Serviciul Selecţie Film
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu -
Elena Laura Florescu - vezi sectiunea  ACHIZITII LICENTE FILM - declarație de avere_iunie 2021 - declarație_interese_iunie 2021

Serviciul Achiziţii Programe, Licenţe Film
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu -
Elena Laura Florescu - declaratia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație de avere_iunie 2021declarație de interese_iunie 2021 -  declarație de avere_iunie 2022 - declarație de interese iunie 2022declarație de avere final de mandat 2022declarație de interese final de mandat 2022

Departamentul TVR INFO

Coordonator cu atribuţii de Director al Departamentului TVR INFO - Cătălin Prisacariu - declaratie de avere inceput de mandat iulie 2022declaratie de interese inceput de mandat iulie 2022 - declaratie de avere final de mandat august 2022 - declaratie de interese final de mandat august 2022

Direcţia Ştiri - Cătălin Prisacariu - Coordonator cu atribuții de Director Direcţia Ştiri declaratie de avere inceput de mandatdeclaratie de interese inceput de mandatdeclaratie de avere actualizare anuala declaratie de interese actualizare anuala - declaratie de avere final de mandat august 2022declaratie de interese final de mandat august 2022

Serviciul  Transporturi - Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Silviu Dănuţ Vasilescu - declaraţie de avere 2022 - început de mandat - declaratie de interese 2022- început de mandat - declaraţie de avere 2022 iunie 2022declaratie de interese iunie 2022declaraţie de avere final de mandat iulie 2022 - declaratie de interese final de mandat iulie 2022

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Cătălin Voicu - declaraţie de avere început de mandat 2022declaratie de interese început de mandat 2022declaraţie de avere iunie 2022declaratie de interese iunie 2022 - declaraţie de avere final de mandat iulie 2022declaratie de interese final de mandat iulie 2022

Producător executiv TVR 2 - Diana Onea Pascal - declarație de avere_început de mandat 2021 - declarație de interese_început de mandat 2021declarație de avere iunie 2022declarație de interese iunie 2022declaraţie de avere final de mandat iulie 2022declaratie de interese final de mandat iulie 2022

Departamentul Emisiuni şi Ştiri Sportive - Coordonator cu atribuţii de director - Dorin Chioțea - declarație de avere_început de mandat_septembrie 2021 - declarație de interese_inceput de mandat_septembrie 2021 - declarație de avere actualizare anuala - declarație de interese actualizare anuala - declarație de avere final de mandat iulie 2022 - declarație de interese final de mandat iulie 2022

Departamentul Marketing si Comunicare

Coordonator cu atribuţii de director - Nicoleta Gavrilă - declaraţie de avere - început de mandat - declaraţie de interese - început de mandat declaraţie de avere iunie 2022declaraţie de interese iunie 2022 declaraţie de avere final de mandat august 2022declaraţie de interese final de mandat august 2022

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție
Coordonator -
Alexandru Stamate - declarație de avere la început de mandat 2021 - declarație de interese la început de mandat 2021declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere iunie 2022declarație de interese iunie 2022declarație de avere la final de mandat august 2022 -declarație de interese la final de mandat august 2022

Producţie Editorială Ştiri şi Emisiuni

Coordonator cu atribuţii de producător executiv, Dorin Muntean - declarație de avere la început de mandat 2021declarație de interese la început de mandat 2021declaratie de avere_iunie 2021declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere la final de mandat iunie 2022 - declarație de interese final de mandat iunie 2022

Departamentul Comercial

Coordonator cu atribuţii de director - Andi Râpan - declaraţie de avere -început de mandat 2021 - declaraţie de interese 2021început de mandatdeclaraţie de avere final de mandat iunie 2022declaraţie de interese final de mandat iunie 2022

Serviciul Achiziţii - Licitaţii
Coordonator cu atribuţii de Şef Serviciu - Anca Ivcovici
- declaratie de avere aprilie 2022 început de mandat - declaraţie de interese aprilie 2022 început de mandatdeclaratie de avere iunie 2022declaraţie de interese iunie 2022declaratie de avere final de mandatdeclaraţie de interese final de mandat

Compartimentul Control Financiar de Gestiune
Referent economist -
Carmen Daniela Potecă - declaraţia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declarație de avere rectificativă 2020 declaratie de avere - iunie 2021declaratie de interese - iunie 2021 - declaratie de avere final de mandat mai 2022 declaratie de interese final de mandat 2022

Departamentul  Relaţii Internaţionale
Coordonator cu atribuţii de director - Elena Spanily
- declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese - 2020 declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021declaraţie de avere anuală 2022 - declaraţie de interese anuală 2022declarație de avere la final de mandat iunie 2022 - declarație de interese la final de mandat 2022

Serviciul Dezvoltare

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Bogdan Crăciunescu - declaraţie de avere început de mandat 2022 declaratie de interese început de mandat 2022declaraţie de avere final de mandat mai 2022 declaratie de interese final de mandat mai 2022

Hajnalka Nagy Debreczeni  - declaraţie de avere 2021 - început de mandat- declaratie de interese 2021-început de mandat - declaratie de avere mai 2022 - final de mandat - declaratie de interese mai 2022-final de mandat

Coordonator cu atribuţii de producător executiv, Compartimentul Ştiri, Programe, Sport - Vasile Arhire - declaraţie de avere  început de mandatdeclaratie de interese început de mandatdeclaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019declaratie de avere 2020declaratie de interese 2020 - declaratie de avere final de mandat aprilie 2022 - declaratie de interese final de mandat aprilie 2022

Coordonator cu atribuţii de Director - Horia Gumeni - declaraţie de avere 2019declaratie de interese 2019-declaratie de avere 2020-declaratie de interese 2020 -  declaraţie de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul Logistică

Gheorghe Pereş , Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - început de mandat - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație avere - iunie 2021 declarație interese - iunie 2021 - declaraţie de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul IT şi Grafică

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Roxana Stoica - declarație de avere 2020 început de mandat - declarație de interese 2020 început de mandatdeclarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere - iunie 2021 declarație de interese - iunie 2021 - declarație de avere 2022 final de mandat - declarație de interese 2022 final de mandat

Serviciul Dezvoltare

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Gabriel Szilagyi  - declaraţie de avere 2019-început de mandat- declaratie de interese 2019-început de mandat - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021 - declaraţie de avere-început de mandat- declaratie de interese-început de mandatdeclaraţie de avere-final de mandat 2022- declaratie de interese-final de mandat 2022

Serviciul Transmisii

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Gheorghe Mihalache - declaraţie de avere 2019-început de mandat- declaratie de interese 2019-început de mandat - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021-declarație de avere final de mandat 2022 declarație de interese final de mandat 2022

Departamentul Tehnico-Administrativ

Coordonator cu atribuţii de director - Adrian Ivan- declarație de avere_început de mandat 2022 - declarație de interese_început de mandat 2022-declarație de avere final de mandat 2022 - declarație de interese_final de mandat 2022

Casa de Producţie TVR

Coordonator cu atribuţii de director - Ion Roșioru - declarație de avere la început de mandat 2021 declarație de interese la început de mandat 2021declarație de avere_iunie_2021 declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere final de mandat 2022 declarație de interese_final de mandat 2022

Departamentul TVR 3

Coordonator cu atribuţii de Director al Departamentului TVR 3 - Mihaela Crăciun - declarație de avere la început de mandat 2021 declarație de interese la început de mandat 2021declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere final de mandat 2022 - declarație de interese final de mandat 2022

Coordonator cu atribuţii de producător executiv TVR 3 - Aziza Micu - declaraţie de avere  la final de mandat 2022declaraţie de interese  la final de mandat 2022

Departamentul TVR Internaţional

Coordonator cu atribuţii de director - Adela Adriana Știrbescu - declarație de avere la final de mandat aprilie 2022declarație de interese final de mandat aprilie 2022

Serviciul Arhiva Media şi Documentare
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu
Georgiana Irina Lazăr - declaratia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declaratie de avere iunie 2021 declaratie de interese iunie 2021declaratie de avere final de mandat 2022declaratie de interese final de mandat 2022

Departamentul Juridic

Coordonator cu atribuţii de director - Roxana Ionescu - declaratie de avere final de mandat 2022declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Nicoleta Gavrilă - declarație de avere la început de mandat 2021declarație de interese la început de mandat 2021 -
declarație de avere - iunie 2021 - declarație de interese - iunie 2021declarație de avere la final de mandat 2022declarație de interese la final de mandat 2022

Serviciul Achiziţii - Licitaţii
Coordonator cu atribuţii de Şef serviciu Marioara Dudu -  declaraţie de avere 2022 -final de mandat - declaraţie de interese 2022 - final de mandat

Departamentul Resurse Umane
Coordonator cu atribuţii de director - Camelia Ivașcu - declarație de avere la început de mandat 2021 - declarație de interese la început de mandat 2021 - declarație de avere - iunie 2021 - declarație de interese - iunie 2021declarație de avere la final de mandat 2022declarație de interese la final de mandat 2022

Coordonator cu atribuţii de producător executiv Ştiri Sport Programe - Ileana Mirela Giodea - declaratie de avere final de mandat 2022declaratie de interese final de mandat 2022

Coordonator cu atribuţii de director Studiou TVR Craiova - Petre Bulată - declaraţie de interese 2021 început de mandat - declaratie de avere 2021 început de mandat -declaratie de avere 2022 final de mandatdeclaraţie de interese 2022 final de mandat

Coordonator cu atributii de Director Departament TVR 2 Carla Tompea - declaratie de avere final de mandat aprilie 2022declaratie de interese final de mandat aprilie 2022

Direcţia Ştiri - Oana Popescu - Coordonator cu atribuții Director - declaraţie de avere final de mandat 2022declaraţie de interese final de mandat 2022

Serviciul Tehnico-Administrativ - Dinu Maragrint - declaraţie de avere 2022 - final de mandat - declaratie de interese 2022 - final de mandat

Serviciul  Transporturi - Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Daniel Mandache - declaraţie de avere 2021 - început de mandat - declaratie de interese 2021 - început de mandatdeclaraţie de avere 2022 - final de mandat - declaratie de interese 2022 - final de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Andrei Cătălin Sulugiuc - declarație de avere_început de mandat 2021declaratie de interese_inceput de mandat 2021declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese_final de mandat 2022

Departamentul TVR 1 - Eduard Petru Dârvariu - Coordonator cu atribuţii de Director - declaratie de avere final de mandat 2022 declarație de interese final de mandat -2022

Auditor intern - Ghe. Cristian Chelan - declaraţia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declaratie avere - iunie 2021

Ramona Săseanu - declarația de avere - început de mandat - declarația de interese - început de mandat - declarația de avere  final de mandat - declarația de interese -final de mandat

Serviciul Resurse Umane

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Codruța Velimirovici - declarație de avere la început de mandat 2021declarație de interese la început de mandat 2021declarație de avere - iunie 2021declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere la final de mandat - declarație de interese la final de mandat