Declaraţii de avere şi de interese la încetarea mandatului

TVR.ro | Marţi, 19 Iunie 2012

Departamentul Emisiuni şi Ştiri Sportive - Coordonator cu atribuţii de director - Vasile Silviu Daniel - declarație de avere la început de mandat 2022declarație de interese la început de mandat 2022declarație de avere Rectificativa 2022

Coordonator cu atribuţii de producător executiv -  Cătălin Badea - declaraţie de avere - început de mandat- declaraţie de interese - inceput de mandat - declaraţie de avere iunie 2022declaraţie de interese iunie 2022declaraţie de avere  final de mandatdeclaraţie de interese final de 2022

Departamentul Juridic

Coordonator cu atribuţii de director - Mircea Duca - declaratia de avere început de mandat aprilie 2022declaratia de interese început de mandat aprilie 2022declaratia de avere iunie 2022declaratia de interese iunie 2022 - declaratia de avere final de mandat 2022declaratia de interese final de mandat 2022

Directia Programe - Carla Claudia Tompea - Haralambie - Coordonator cu atribuţii de director  - declaratie de avere - mai 2021 - declaratie de interese - mai 2021 - declarație de avere_rectificare_iunie 2021 - declaratie de avere iunie 2022 - declaratie de interese iunie 2022declaratie de avere decembrie 2022 final de mandat - declaratie de interese final de mandat decembrie 2022

Producător General - Ramona Săseanu - Coordonator cu atribuţii de Producător General - declaratie de avere inceput de mandatdeclaratie de interese inceput de mandatdeclaratie de avere iunie 2022declaratie de interese iunie 2022 - declaratie de avere final de mandat decembrie 2022declaratie de interese final de mandat iunie 2022

Departamentul TVR 1 - Ana Maria Modâlcă - Coordonator cu atribuţii de Director-declaratie de avere inceput de mandat aprilie 2022 - declaratie de interese inceput de mandat - aprilie 2022 - declaratie de avere iunie 2022 - declaratie de interese iunie 2022 - declaratie de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul Achiziţii - Licitaţii
Coordonator cu atribuţii de Şef Serviciu - Ovidiu Dubiţ
- declaratia de avere început de mandat iulie 2022 - declaraţia de interese început de mandat iulie 2022declaratie de avere final de mandat 2022declaratie de interese final de mandat 2022

Departamentul Tehnico-Administrativ

Coordonator cu atribuţii de director - Cristian Laslo - declarație de avere_început de mandat 2022declarație de interese început de mandat 2022declarație de avere iunie 2022declarație de interese iunie 2022declarație de avere final de mandat 2022declarație de interese final de mandat 2022

Serviciul Dezvoltare

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Popescu Florentin Valeriu - declaraţie de avere început de mandat mai 2022 - declaratie de interese început de mandat mai 2022declaraţie de avere iunie 2022declaratie de interese iunie 2022declaraţie de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul Grila Trafic şi Coordonare Programe
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Călin Adriana Elena
declaraţie de avere 2021 - început de mandat - declaratie de interese 2021 - început de mandat declaraţie de avere iunie 2022declaratie de interese iunie 2022declaraţie de avere 2022 final de mandatdeclaratie de interese 2022 final de mandat

Serviciul Selecţie Film
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu -
Elena Laura Florescu - vezi sectiunea  ACHIZITII LICENTE FILM - declarație de avere_iunie 2021 - declarație_interese_iunie 2021

Serviciul Achiziţii Programe, Licenţe Film
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu -
Elena Laura Florescu - declaratia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație de avere_iunie 2021declarație de interese_iunie 2021 -  declarație de avere_iunie 2022 - declarație de interese iunie 2022declarație de avere final de mandat 2022declarație de interese final de mandat 2022

Departamentul TVR INFO

Coordonator cu atribuţii de Director al Departamentului TVR INFO - Cătălin Prisacariu - declaratie de avere inceput de mandat iulie 2022declaratie de interese inceput de mandat iulie 2022 - declaratie de avere final de mandat august 2022 - declaratie de interese final de mandat august 2022

Direcţia Ştiri - Cătălin Prisacariu - Coordonator cu atribuții de Director Direcţia Ştiri declaratie de avere inceput de mandatdeclaratie de interese inceput de mandatdeclaratie de avere actualizare anuala declaratie de interese actualizare anuala - declaratie de avere final de mandat august 2022declaratie de interese final de mandat august 2022

Serviciul  Transporturi - Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Silviu Dănuţ Vasilescu - declaraţie de avere 2022 - început de mandat - declaratie de interese 2022- început de mandat - declaraţie de avere 2022 iunie 2022declaratie de interese iunie 2022declaraţie de avere final de mandat iulie 2022 - declaratie de interese final de mandat iulie 2022

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Cătălin Voicu - declaraţie de avere început de mandat 2022declaratie de interese început de mandat 2022declaraţie de avere iunie 2022declaratie de interese iunie 2022 - declaraţie de avere final de mandat iulie 2022declaratie de interese final de mandat iulie 2022

Producător executiv TVR 2 - Diana Onea Pascal - declarație de avere_început de mandat 2021 - declarație de interese_început de mandat 2021declarație de avere iunie 2022declarație de interese iunie 2022declaraţie de avere final de mandat iulie 2022declaratie de interese final de mandat iulie 2022

Departamentul Emisiuni şi Ştiri Sportive - Coordonator cu atribuţii de director - Dorin Chioțea - declarație de avere_început de mandat_septembrie 2021 - declarație de interese_inceput de mandat_septembrie 2021 - declarație de avere actualizare anuala - declarație de interese actualizare anuala - declarație de avere final de mandat iulie 2022 - declarație de interese final de mandat iulie 2022

Departamentul Marketing si Comunicare

Coordonator cu atribuţii de director - Nicoleta Gavrilă - declaraţie de avere - început de mandat - declaraţie de interese - început de mandat declaraţie de avere iunie 2022declaraţie de interese iunie 2022 declaraţie de avere final de mandat august 2022declaraţie de interese final de mandat august 2022

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție
Coordonator -
Alexandru Stamate - declarație de avere la început de mandat 2021 - declarație de interese la început de mandat 2021declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere iunie 2022declarație de interese iunie 2022declarație de avere la final de mandat august 2022 -declarație de interese la final de mandat august 2022

Producţie Editorială Ştiri şi Emisiuni

Coordonator cu atribuţii de producător executiv, Dorin Muntean - declarație de avere la început de mandat 2021declarație de interese la început de mandat 2021declaratie de avere_iunie 2021declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere la final de mandat iunie 2022 - declarație de interese final de mandat iunie 2022

Departamentul Comercial

Coordonator cu atribuţii de director - Andi Râpan - declaraţie de avere -început de mandat 2021 - declaraţie de interese 2021început de mandatdeclaraţie de avere final de mandat iunie 2022declaraţie de interese final de mandat iunie 2022

Serviciul Achiziţii - Licitaţii
Coordonator cu atribuţii de Şef Serviciu - Anca Ivcovici
- declaratie de avere aprilie 2022 început de mandat - declaraţie de interese aprilie 2022 început de mandatdeclaratie de avere iunie 2022declaraţie de interese iunie 2022declaratie de avere final de mandatdeclaraţie de interese final de mandat

Compartimentul Control Financiar de Gestiune
Referent economist -
Carmen Daniela Potecă - declaraţia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declarație de avere rectificativă 2020 declaratie de avere - iunie 2021declaratie de interese - iunie 2021 - declaratie de avere final de mandat mai 2022 declaratie de interese final de mandat 2022

Departamentul  Relaţii Internaţionale
Coordonator cu atribuţii de director - Elena Spanily
- declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese - 2020 declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021declaraţie de avere anuală 2022 - declaraţie de interese anuală 2022declarație de avere la final de mandat iunie 2022 - declarație de interese la final de mandat 2022

Serviciul Dezvoltare

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Bogdan Crăciunescu - declaraţie de avere început de mandat 2022 declaratie de interese început de mandat 2022declaraţie de avere final de mandat mai 2022 declaratie de interese final de mandat mai 2022

Hajnalka Nagy Debreczeni  - declaraţie de avere 2021 - început de mandat- declaratie de interese 2021-început de mandat - declaraţie de avere mai 2022 - final de mandat- declaratie de interese mai 2022-final de mandat

Coordonator cu atribuţii de producător executiv, Compartimentul Ştiri, Programe, Sport - Vasile Arhire - declaraţie de avere  început de mandatdeclaratie de interese început de mandatdeclaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019declaratie de avere 2020declaratie de interese 2020 - declaratie de avere final de mandat aprilie 2022 - declaratie de interese final de mandat aprilie 2022

Coordonator cu atribuţii de Director - Horia Gumeni - declaraţie de avere 2019declaratie de interese 2019-declaratie de avere 2020-declaratie de interese 2020 -  declaraţie de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul Logistică

Gheorghe Pereş , Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - început de mandat - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație avere - iunie 2021 declarație interese - iunie 2021 - declaraţie de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul IT şi Grafică

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Roxana Stoica - declarație de avere 2020 început de mandat - declarație de interese 2020 început de mandatdeclarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere - iunie 2021 declarație de interese - iunie 2021 - declarație de avere 2022 final de mandat - declarație de interese 2022 final de mandat

Serviciul Dezvoltare

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Gabriel Szilagyi  - declaraţie de avere 2019-început de mandat- declaratie de interese 2019-început de mandat - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021 - declaraţie de avere-început de mandat- declaratie de interese-început de mandatdeclaraţie de avere-final de mandat 2022- declaratie de interese-final de mandat 2022

Serviciul Transmisii

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Gheorghe Mihalache - declaraţie de avere 2019-început de mandat- declaratie de interese 2019-început de mandat - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021-declarație de avere final de mandat 2022 declarație de interese final de mandat 2022

Departamentul Tehnico-Administrativ

Coordonator cu atribuţii de director - Adrian Ivan- declarație de avere_început de mandat 2022 - declarație de interese_început de mandat 2022-declarație de avere final de mandat 2022 - declarație de interese_final de mandat 2022

Casa de Producţie TVR

Coordonator cu atribuţii de director - Ion Roșioru - declarație de avere la început de mandat 2021 declarație de interese la început de mandat 2021declarație de avere_iunie_2021 declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere final de mandat 2022 declarație de interese_final de mandat 2022

Departamentul TVR 3

Coordonator cu atribuţii de Director al Departamentului TVR 3 - Mihaela Crăciun - declarație de avere la început de mandat 2021 declarație de interese la început de mandat 2021declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere final de mandat 2022 - declarație de interese final de mandat 2022

Coordonator cu atribuţii de producător executiv TVR 3 - Aziza Micu - declaraţie de avere  la început de mandat - declaraţie de interese  la început de mandat - declarație de avere 2020 - declarație de interese 2020 - declarație de interese rectificativă 2020declaratie de avere - iunie 2021declaratie de interese - iunie 2021declaraţie de avere  la final de mandat 2022declaraţie de interese  la final de mandat 2022

Departamentul TVR Internaţional

Coordonator cu atribuţii de director - Adela Adriana Știrbescu - declarație de avere la inceput de mandat 2021declarație de interese la început de mandat 2021declarație de avere - iunie 2021 declarație de interese - iunie 2021 -declarație de avere la final de mandat aprilie 2022declarație de interese final de mandat aprilie 2022

Serviciul Arhiva Media şi Documentare
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu
Georgiana Irina Lazăr - declaratia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declaratie de avere iunie 2021 declaratie de interese iunie 2021declaratie de avere final de mandat 2022declaratie de interese final de mandat 2022

Departamentul Juridic

Coordonator cu atribuţii de director - Roxana Ionescu - declaratia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declaratie de avere - iunie 2021declaratie de interese - iunie 2021 - declaratie de avere final de mandat 2022declaratie de interese final de mandat 2022

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Nicoleta Gavrilă - declarație de avere la început de mandat 2021declarație de interese la început de mandat 2021 -
declarație de avere - iunie 2021 - declarație de interese - iunie 2021declarație de avere la final de mandat 2022declarație de interese la final de mandat 2022

Serviciul Achiziţii - Licitaţii
Coordonator cu atribuţii de Şef serviciu Marioara Dudu -  declaraţie de avere 2019 -final de mandatdeclaraţie de interese 2019 - final de mandatdeclarație de avere început de mandat -  declarație de interese început de mandatdeclarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere - iunie 2021 declarație de interese - iunie 2021 - declaraţie de avere 2022 -final de mandat - declaraţie de interese 2022 - final de mandat

Departamentul Resurse Umane
Coordonator cu atribuţii de director - Camelia Ivașcu - declarație de avere la început de mandat 2021 - declarație de interese la început de mandat 2021 - declarație de avere - iunie 2021 - declarație de interese - iunie 2021declarație de avere la final de mandat 2022declarație de interese la final de mandat 2022

Coordonator cu atribuţii de producător executiv Ştiri Sport Programe - Ileana Mirela Giodea - declaraţie de avere 2019declaraţie de interese 2019declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declaratie de avere final de mandat 2022declaratie de interese final de mandat 2022

Coordonator cu atribuţii de director Studiou TVR Craiova - Petre Bulată - declaraţie de interese 2021 început de mandat - declaratie de avere 2021 început de mandat -declaratie de avere 2022 final de mandatdeclaraţie de interese 2022 final de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Economic-Administrativ-Marketing - Anca Munteanu declaraţie de avere 2019declaraţie de interese 2019 -declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declaratie de avere final de mandat 2022 declaratie de interese final de mandat 2022

Coordonator cu atributii de Director Departament TVR 2 Carla Tompea - declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019 - declarație de avere 2020 - declarație de interese 2020declaratie de avere final de mandat aprilie 2022declaratie de interese final de mandat aprilie 2022

Direcţia Ştiri - Oana Popescu - Coordonator cu atribuții Director - declaraţie de avere final de mandat - declaraţie de interese final de mandat - declarație de avere început de mandat 2021 - declarație de interese la început de mandat 2021 - declaratie de avere - iunie 2021declaratie de interese - iunie 2021declaraţie de avere final de mandat 2022declaraţie de interese final de mandat 2022

Serviciul Tehnico-Administrativ - Dinu Maragrint - declaraţie de avere 2022 - final de mandat - declaratie de interese 2022 - final de mandat

Serviciul  Transporturi - Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Daniel Mandache - declaraţie de avere 2021 - început de mandat - declaratie de interese 2021 - început de mandatdeclaraţie de avere 2022 - final de mandat - declaratie de interese 2022 - final de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Andrei Cătălin Sulugiuc - declarație de avere_început de mandat 2021declaratie de interese_inceput de mandat 2021declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere final de mandat 2022 - declaratie de interese_final de mandat 2022

Departamentul TVR 1 - Eduard Petru Dârvariu - Coordonator cu atribuţii de Director - declaraţie de avere 2019- declaraţie de interese 2019 - declarație de avere 2020 - declarație de interese 2020 - declarație de avere - iunie 2021 - declarație de interese - iunie 2021 - declaratie de avere final de mandat 2022 declarație de interese final de mandat -2022

Auditor intern - Ghe. Cristian Chelan - declaraţia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declaratie avere - iunie 2021

Departamentul Economic - Sermina Liliana Potecă - Coordonator cu atribuţii de director - declaraţie de avere 2019- declaraţie de interese 2019 - declarație de avere 2020 - declarație de interese 2020declaraţie de avere final de mandat - declaraţie de interese la final de mandat

Secţia Alte Minorităţi

Coordonator cu atribuţii de producător executiv Borislav Velimirovici - declaraţie de avere 2019- declaratie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație de avere_iunie 2021declarație de interese_iunie 2021declarație de avere final de mandatdeclarație de interese_final de mandat

Coordonator cu atribuţii de Producător General - Irina Negraru - declarație de avere final de madat declarație de interese final de mandat

Coordonator cu atribuţii de director - Catinca Ioana Marinescu  - declaraţie de avere 2019 - început de mandat - declaraţie de interese 2019 - început de mandat - declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021 -declarație de avere final de madat declarație de interese final de mandat

Cătălin Blebea - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019 - declarație de avere 2020 - declarație de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Liviu Brătescu -  - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019declarație de avere 2020 final mandat declarație de interese 2020 final mandat

Raico Cornea - declaraţie de avere 2019declaratie de interese 2019declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere la final de mandat 2021declarație de interese la final de mandat 2021

Monica Ghiurco - declaraţie de avere 2019declaratie de interese 2019declaraţie de avere actualizare 2019declaratie de interese actualizare 2019declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere la final de mandat 2021 declarație de interese la final de mandat 2021

Bogdan Ghiţulescu - declaratie de interese actualizare martie  2019declaraţie de avere actualizare 2019declaratie de interese actualizare 2019declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere la final de mandat 2021declarație de interese la final de mandat 2021

Hajnalka Nagy Debreczeni  - declaraţie de avere 2019declaratie de interese 2019declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere la final de mandat 2021declarație de interese la final de mandat 2021

Sorin Ilieşiu - declaraţie de avere 2019declaratie de interese 2019declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere la final de mandat 2021 declarație de interese la final de mandat 2021

Bogdan Victor Ghiu - declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere la final de mandat 2021 declarație de interese la final de mandat 2021

Cristian Vasile Petcu - declaraţie de avere 2019declaratie de interese 2019declarație de avere 2020declarație de interese 2020declaratie de interese rectificativă 2020declarație de avere la final de mandat 2021declarație de interese la final de mandat 2021

Karen Attila Sebeşi - declaraţie  de avere 2019declaratie de interese 2019declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere la final de mandat 2021declarație de interese la final de mandat 2021

Christel Ţopescu - declaraţie de avere 2019declaratie de interese 2019declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere la final de mandat 2021declarație de interese la final de mandat 2021

Smaranda Vornicu - Shalit - declaraţie de avere 2019declaratie de interese 2019declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere rectificativă 2020declarație de avere la final de mandat 2021 declarație de interese la final de mandat 2021

Ramona Săseanu - declarația de avere - început de mandat - declarația de interese - început de mandat - declarația de avere  final de mandat - declarația de interese -final de mandat

Serviciul Digital Workflow
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Anca Daniela Antonov - declaratia de avere 2019- declaraţia de interese 2019 - declarație de avere 2020 - declarație de avere rectificativă 2020 - declarație de interese 2020declarație de avere_iunie 2021 declarație de interese_iunie 2021declaratia de avere 2021 - final de mandat - declaraţia de interese final de mandat 2021

Coordonator cu atribuţii de director - Elena Anca Dindirică - declaraţie de avere 2019declaraţie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 declaratie de interese 2020-declaratie de avere 2021 final de mandat declaratie de interese 2021 - final de mandat

Serviciul  Transporturi - Mihai Brad , Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declarație de avere - iunie 2021 - declarație de interese - iunie 2021 - declarație de avere - final de mandat declarație de interese - final de mandat

Departamentul Comercial

Coordonator cu atribuţii de director, Mugur George Ionescu  - declaratia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere_iunie 2021 - declarație de interese_iunie 2021 - declarație de avere final de mandat - declarație de interese final de mandat

Serviciul Resurse Umane
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu - Codruța Velimirovici - declarație de avere la început de mandat 2021declarație de interese la început de mandat 2021declarație de avere - iunie 2021declarație de interese_iunie 2021 -
declarație de avere la final de mandat - declarație de interese la final de mandat

Serviciul Grila Trafic şi Coordonare Programe
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu -
Oana Marcu - declaratia de avere 2019 - declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere_iunie 2021declarație de interese_iunie 2021 - declaraţie de avere 2021- final de mandat - declaratie de interese 2021-început de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Economic-Administrativ-Marketing - Vlad Anca Maria - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020declaraţie de avere 2021- final de mandat - declaratie de interese 2021-început de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Economic-Administrativ-Marketing - Velica Scăunaşu - declaraţie de avere 2019declaraţie de interese 2019declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020

Departamentul Emisiuni şi Ştiri Sportive - Coordonator cu atribuţii de director - Eduard Dârvariu - declarație de avere_final de mandat_septembrie 2021; declarație de interese_final de mandat_septembrie 2021

Producător executiv TVR 2- Ștefan Stănescu - declarație de avere 2020declarație de interese 2020declaratie de avere - mai 2021declaratie interese - mai 2021 - declarație de avere_final de mandat_declarație de interese_final de mandat

Departamentul  Relaţii Internaţionale
Coordonator cu atribuţii de director - Nicoleta Gavrila - declarație de avere la început de mandat 2021 - declarație de interese la început de mandat 2021 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Departamentul Emisiuni şi Ştiri Sportive - Coordonator cu atribuţii de director - Mircea Medaru - declaratia de avere 2020 - început de mandatdeclaraţia de interese 2020- început de mandatdeclarație de avere 2020declarație de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Casa de Producţie TVR

Coordonator cu atribuţii de director Andras Istvan Demeter - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Departamentul TVR 3

Coordonator cu atribuții de Director Departament, Mircea Neacșa - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Direcţia Ştiri

Coordonator cu atribuţii de Director, Diana-Mădălina Rădulescu-Vochin - declaraţie de avere  început de mandat - declaraţie de interese început de mandat - declaraţie de avere 2019- declaraţie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Departamentul  Relaţii Internaţionale

Coordonator cu atribuţii de director, Elena Spanily - declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese - 2020 declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Direcția Știri

Coordonator cu atribuţii de producător executiv, George Florian Tudor  - declaratia de avere - început de mandat - declaraţia de interese - început de mandat - declaratia de avere 2019 -declaraţia de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Producător General
Coordonator cu atribuţii de producător general, Cristian Văileanu - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de avere la final de mandat 2021

Departamentul Resurse Umane
Coordonator cu atribuţii de director,
Iulian Bărăscu - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - decaratie de interese 2020 - declarație de avere SIPP inceput de mandat 2020 - declarație de interese început de mandat SIPP 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de avere la final de mandat SIPP 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat SIPP 2021

Serviciul Resurse Umane

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu, Florentina Stan - declaraţie de avere 2019- declaratie de interese 2019 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Departamentul TVR Internaţional

Coordonator cu atribuţii de director, Cristina Valentina Leorenţ - declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Cabinet PDG
Coordonator cu atribuţii de director, Adela Ştirbescu - declaratie de interese 2019 - declaratie de interese 2020 - declaratie de avere 2019 - declarație de avere 2020_declaratie de avere_final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu, Mircea Aurelian Radu declarație de avere 2020declarație de interese 2020declarație de avere 2020 rectificativă - declarație de avere_final de mandat 2021 - declarație de interese_final de mandat 2021

Serviciul Studiouri

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu, Florin Crăciun  - declaraţie de avere 2019-început de mandat- declaratie de interese 2019-început de mandat - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese_final de mandat 2021

Serviciul Energo-Tehnologic

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu, Costin Marius Bădulescu - declaraţie de avere final de mandat - declaratie de interese final de mandat - declarație de avere 2020 inceput de mandat - declarație de interese 2020 inceput de mandat - declarație de avere 2020 - declarație de interese 2020 - declarație de avere final de mandat 2020 - declarație de interese la final de mandat 2020

Departamentul Tehnico-Administrativ
Coordonator cu atribuţii de director, Horia Eusebiu Cazan - declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019 - declaratie de avere 2020 - declaratie de interese 2020 - declarație de avere final de mandat 2021 - declarație de interese_final de mandat 2021

Producător executiv TVR 2- Cristina Bianca Constantinescu  - declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019

Coordonator cu atribuţii de Șef Serviciu Care de Reportaj, Iuliu Tîrnăcop - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019

Coordonator cu atribuţii de Șef Serviciu Achiziţii - Licitaţii, Mircea Duca - declaraţie de avere 2019 - început de mandat- declaraţie de interese 2019 - început de mandat - declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019 - declarație de avere 2020 final de mandat - declarație de interese 2020 final de mandat

Coordonator cu atribuţii de Șef Serviciu IT şi Grafică, Maria Ştefănescu  - declaraţie de avere 2019-început de mandat- declaratie de interese 2019-început de mandat - declarație de avere 2020 final de mandat - declarație de interese 2020 final de mandat

Coordonator cu atribuţii de Şef Serviciu Bugete Interne, Irina Mocanu - declaratia de avere 2019 - început de mandat- declaraţia de interese 2019 - început de mandat - declaratie de avere 2020 final de mandat - declaratie de interese 2020 final de mandat

Coordonator cu atribuţii de Șef al Serviciului Regizori Montaj, Gheorghe Ignat - declaraţie de avere 2019declaraţie de interese 2019 - declarație de avere 2020 final de mandatdeclarație de interese 2020 final de mandat

Coordonator cu atribuţii de Director al Departamentului Emisiuni şi Ştiri Sportive, Dragos Bocanaciu  - declaratia de avere - început de mandatdeclaraţia de interese - început de mandatdeclaratia de avere2019declaraţia de interese 2019 - declaratia de avere 2020 final de mandat - declaratia de interese 2020 final de mandat

Coordonator cu atribuţii de Șef al Serviciului Energo-TehnologicAurelian Răducu Briţa  - declaraţie de avere 2019 - început de mandat - declaratie de interese 2019 - început de mandat - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019 - declarație de avere 2020 final mandat - declarație de interese 2020 final mandat

Coordonator cu atribuţii de Producător General, Alexandru Sassudeclaraţie de avere la început de mandatdeclaraţie de interese  la început de mandatdeclaraţie de avere 2019declaraţie de interese 2019declaraţie de avere 2019 RECTIFICATIVA

Coordonator cu atribuţii de producător executiv, Răzvan Nicolescu declaraţie de avere 2019- declaraţie de interese 2019

Coordonator cu atribuţii de Şef Serviciul Bugete Interne, Ioana Cătălina Mitroi -  declaraţie de avere 2019 la FINAL de mandat -declaraţie de interese 2019 la FINAL de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Economic-Administrativ-Marketing, Elena Alb -  declaraţie de avere final de mandatdeclaraţie de interese final de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef Serviciul IT, Daniel Şelaru declaraţie de avere 2019-final de mandatdeclaratie de interese 2019-final de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef Serviciul Dezvoltare, Dragoş Niculescu  - declaraţie de avere final de mandat 2019 declaratie de interese final de mandat 2019

Coordonator cu atribuţii de şef Serviciul Emisie, Florin Băiatu declaraţie de avere 2019-final de mandatdeclaratie de interese 2019-final de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef Serviciul Transmisii, Gabriel Szilagyi declaraţie de avere 2019-final de mandatdeclaratie de interese 2019-final de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef Serviciul Studiouri, Elena Golu declaraţie de avere 2019- final de mandatdeclaratie de interese 2019 - final de mandat

Coordonator cu atribuţii de şef serviciuMaria Steliana Grăjdan declaraţie de avere 2019 -final de mandatdeclaratie de interese 2019 - final de mandat

Serviciul Achiziţii
Coordonator cu atribuţii de şef serviciu, Marioara Dudu declaraţie de avere 2019 -final de mandatdeclaraţie de interese 2019 - final de mandat

Departamentul Marketing si Comunicare

Coordonator cu atribuţii de director, Nicoleta Gavrilă - declaraţie de avere - final de mandat;  - declaraţie de interese  - final de mandat

Coordonator cu atribuţii de producător executiv Ştiri Sport Programe, Lacrima Balint - Bloj declaraţie de avere-FINAL de mandatdeclaratie de interese FINAL de mandat

Coordonator cu atribuţii de Director TVR Iaşi, Mircea Neacşa  - declaraţie de avere  început de mandat- declaratie de interese început de mandat - declaraţie de avere  final de mandat- declaratie de interese final de mandat

Producător General

Coordonator cu atribuţii de Producător General, Cristian Văileanu - declaraţie de avere la început de mandat - declaraţie de interese  la început de mandat

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Preşedinte Director-General, Doina Gradea  - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019 - declarație de avere 2020 - declarație de interese 2020 - declarație de avere final de mandat 2021 - declarație de interese final de mandat 2021

Dan Dorin Lazea - declaraţie de avere 2019 - declaratie de interese 2019 - declarație de avere 2020 - declarație de interese 2020 - declarație de avere final de mandat 2020 - declarație de interese final de mandat 2020

 

STUDIOURI TERITORIALE - FINAL DE MANDAT

TVR Iaşi

TVR Timisoara

TVR Cluj

Coordonator cu atribuții de producător executiv, Redacția Minorități, Alin Gelmăreanu - declarație de avere la început de mandatdeclarație de interese la început de mandat 2021 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Coordonator cu atribuții Șef Serviciu Tehnic - Producție - Mădălin Popa - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Coordonator cu atribuţii de producător executiv al Compartimentului Ştiri, Sport, Programe, Emilia-Raisa Avram -început de mandat - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Coordonator cu atribuţii de producător executiv Minorităţi - Aron Antal Tovissi  - declaraţie de avere la început de mandat - declaraţie de interese  la început de mandatdeclaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019declaratie de avere 2020 declaratie de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Coordonator cu atribuţii de şef serviciu Economic - Administrativ-Marketing, Mihaela Trincă - declaraţie de avere 2019declaraţie de interese 2019declaratie de avere 2020declaratie de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

Coordonator cu atribuţii de director, Romeo Couţi - declaraţie de avere 2019 - declaraţie de interese 2019declaratie de avere 2020 declaratie de interese 2020 - declarație de avere la final de mandat 2021 - declarație de interese la final de mandat 2021

 

TVR CRAIOVA