RAPORT DE ACTIVITATE PE 2005

| Vineri, 30 Martie 2007

Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2005 reflectă activitatea celor două Consilii de Administraţie, având în vedere că în data de 27 iunie a avut loc un schimb de mandat.


Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2005 este structurat în 17 capitole, cuprinzând activitatea celor patru posturi şi a celor patru studiouri teritoriale, programele informative difuzate în cursul anului 2005, activitatea redacţională, infrastructura specifică de televiziune (baza tehnică, activitatea de producţie şi de tehnologie a informaţiei), activităţile de resurse umane, marketing şi comunicare, relaţiile internaţionale derulate, situaţia financiară a SRTv, premiile obţinute de profesioniştii SRTv, alte activităţi specifice de televiziune şi audienţele generale obţinute de posturile Televiziunii Române.