HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR.38 DIN 30 APRILIE 2020

TVR.RO | Joi, 30 Aprilie 2020

În îndeplinirea atribuţiei conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

În considerarea Hotărârilor Parlamentului României nr. 14 din 28 martie 2018, prin care au fost desemnaţi membrii Consiliului de Administraţie al SRTv şi nr. 16 din 28 martie 2018, prin care a fost desemnat Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTv,

 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se aprobă completarea HCA nr.175/13.11.2019, pentru plata licenţelor aferente anului 2019, precum şi plata sumelor prevăzute în scadenţarul anului  2019 la contractele cadru încheiate cu DNI Licensing Limited („DNIL”) pentru Jocurile Olimpice de Vară – Japonia, Tokyo - 2020 (SRTV crt. nr. 25893/12.01.2018 şi TVR MOLDOVA/TVR I crt. Nr. 25897/17.01.2018, conform aprobărilor Consiliului de Administraţie – HCA nr.84/2017 şi HCA nr. 87/2017), în sensul completării cu menţiunea că aceste sume au fost prevăzute și vor fi plătite din bugetele aferente anului 2020, conform expunerii de motive nr. 87228/10.04.2020.

Art. 2 – Sursa de finanţare: alocaţie bugetară.

Art. 3 - De punerea în aplicare a prezentei hotărâri răspund Departamentul Emisiuni şi Ştiri Sportive şi Departamentul TVR Internaţional.