Invitatie de participare

TVR.RO | actualizat: Vineri, 07 Februarie 2014
Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. pentru achiziţionarea de servicii de proiectare pentru expertizarea tehnică în vederea stabilirii aspectelor tehnice şi financiare în privinţa lucrărilor rămase de executat pentru finalizarea obiectivului Corp Ştiri aflat in incinta din Calea Dorobanţilor, nr. 191, conform caietului de sarcini anexat.
Documente disponibile pentru descarcare:

Oferta financiara va fi prezentata in Lei, fara TVA.

Contractul va fi incheiat in lei, iar pretul va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului.

Criteriul de adjudecare al ofertei castigatoare va fi “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic“, conform urmatorului sistem d punctaj:

  • Preţul cel mai scăzut – pondere 75 %
  • Termenul cel mai mic faţă de cel estimat ( 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi )- pondere 25 %

Plata se va efectua, in baza facturii emise de prestator si confirmate de beneficiar in termen de maxim 30 zile lucratoare.

Oferta trebuie să fie prezentată în plic închis, transmisă prin poştă pe adresa Societăţii Române de Televiziune sau depusă la Biroul de Registratură al acesteia.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 14.02.2014, ora 1200.

 

Vă asigurăm de confidenţialitatea datelor cuprinse în oferta dvs.

Relatii suplimentare la telefon:

305.88.59/ informatii comerciale

 

 

Serviciul Achizitii                                                                                                                                            Radu Popescu