Invitatie de participare

TVR.RO | actualizat: Joi, 25 Iulie 2013
Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. pentru achizitionarea  a 2 buc. Recordere tip solid-state disk (SSD) si a 6 buc.  dispozitive de stocare necesare inregistrarii materialelor video, conform specificatiei tehnice anexate.
Documente disponibile pentru descarcare:

Oferta financiara va fi prezentata in Lei, fara TVA.

Contractul va fi incheiat in lei, iar pretul va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului.

Criteriul de adjudecare al ofertei castigatoare va fi “pretul cel mai scazut“.

Plata se va efectua, in baza facturii emise de furnizor si confirmate de achizitor in termen de maxim 30 zile lucratoare.

Termen de livrare : maxim 30 zile calendaristice de la primirea comenzii de catre Furnizor.

Oferta trebuie să fie prezentată în plic închis, transmisă prin poştă pe adresa Societăţii Române de Televiziune sau depusă la Biroul de Registratură al acesteia.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 29.07.2013, ora 11.00.

Vă asigurăm de confidenţialitatea datelor cuprinse în oferta dvs.

Relatii suplimentare la telefon: 305.88.59/ informatii comerciale

Serviciul Achizitii
Radu Popescu