Invitaţie de participare - achiziţie servicii scenotehnică

TVR.RO | Marţi, 10 Iulie 2018
Societatea Română de Televiziune va organiza, în perioada 29 august-2 septembrie 2018, ediția aniversară a Festivalului Internațional ”Cerbul de Aur”.
Documente disponibile pentru descarcare:

Festivalul se va desfășura în Piața Sfatului din Brașov.

Pentru buna desfășurare a Festivalului este necesară inchirierea de echipamente de sonorizare, de lumini, video și scenotehnică, menționate in specificația tehnică atașată prezentei invitații.

Cod CPV:79953000-9 Servicii de organizare de festivaluri.

Valoare estimată: 320.000 EURO, fără TVA.

Oferta va conține următoarele documente obligatorii:

1.     DUAE completat conform atasament.

2.     Lista cu personalul implicat in prestarea acestor servicii, inclusiv CV pentru fiecare persoană, cu menționarea participării la servicii similare, in ultimii cinci ani.

3.     Oferta tehnică, conform solicitărilor din specificația tehnică atașată. Cerințele din specificația tehnică sunt cerințe minime.  Ofertele care nu vor respecta cerințele minime din specificația tehnică vor fi declarate inadmisibile.

4.     Oferta financiară. Completarea formularului de ofertă atașat.

Prețul va include toate cheltuielile cu transportul echipamentelor, montarea/demontarea echipamentelor, cazarea personalului implicat in prestarea serviciilor.

Operatorii economici participanți vor fi invitați la discuții/negocieri pe baza ofertelor tehnice și financiare.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, in condițiile respectării cerințelor din specificația tehnică și din invitația de participare.

Ofertele vor fi depuse in plic inchis, la registratura SRTV, până cel mai târziu luni,

16.07.2018, ora 12.00.

Oferta tehnică va fi transmisă și electronic, pe adresele: cerbuldeaur@tvr.ro și mariana.dudu@tvr.ro.