Invitaţie de participare

TVR.RO | actualizat: Luni, 12 Septembrie 2016
“Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L. intenționează să achiziționeze servicii de design pentru site web, portal de știri și emisiuni www.tvrmoldova.md.
Documente disponibile pentru descarcare:

Se solicită achiziționarea de servicii de design pentru site web, portal de știri și emisiuni www.tvrmoldova.md:

- Dezvoltarea și implementarea portalului de știri și emisiuni www.tvrmoldova.md, realizarea layoutului și a graficii aferente;

- Garanție și mentenanță pentru 12 luni de la data recepției.

Sarcinile/atribuțiile/competențele/responsbilitățile pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul sunt prezentate în caietul de sarcini, anexat la prezenta invitație.

Oferta financiară va fi formulată astfel:

Prețul lunar, pentru achiziția de servicii de design pentru site web, portal de știri și emisiuni www.tvrmoldova.md și, separate, pentru mentenanță, conform caietului de sarcini, va fi exprimat în EURO, inclusiv T.V.A. Prețul va rămâne neschimbat pe toată perioada valabilității contractului.

Plata se va efectua astfel:

- pentru servicii de design pentru site web, portal de știri și emisiuni www.tvrmoldova.md – plată unică, conform condițiilor contractuale;

- pentru servicii de mentenanță - lunar, în ultima decadă a lunii, se va plăti factura aferentă lunii anterioare.

Oferta va fi transmisă pe email: studioultvrchisinau@tvr.ro,  până la 19.09.2016, ora 12.00 și în scris, în plic, pe adresa “Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L., str. A. Șciusev, nr. 31, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova, cu data poștei până la 19.09.2016, ora 12.00.

Plicul va purta mențiunea: Selecție de oferte în vederea achiziției de servicii  de producție programe tv și conținut portal web știri și emisiuni – în atenția D-lui Director Liviu-Gabriel FETTER.

După primirea ofertelor, cei ale căror propuneri corespund solicitărilor din caietul de sarcini, vor fi contactați în vederea negocierii condițiilor contractuale.

Criteriul de atribuire al ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic al programelor pe toată durata contractului, în condițiile respectării caietului de sarcini.