Invitație de participare

TVR.RO | actualizat: Luni, 12 Septembrie 2016
„Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L. intenționează să achiziționeze servicii de producție programe tv (știri, reportaje, interviuri, dezbateri etc.) și conținut portal web știri și emisiuni.
Documente disponibile pentru descarcare:

„Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L. intenționează să achiziționeze servicii de producție programe tv (știri, reportaje, interviuri, dezbateri etc.) și conținut portal web știri și emisiuni.

Se solicită achiziționarea de servicii de producție programe tv 7 zile din 7 (știri, reportaje, interviuri, dezbateri etc.) și conținut portal web știri și emisiuni care vor avea o frecvență zilnică și săptămânală.

Sarcinile/atribuțiile/competențele/responsbilitățile pe care trebuie să le îndeplinească membrii echipei sunt prezentate în caietul de sarcini, anexat la prezenta invitație.

Perioada pentru care se solicită serviciile este de 15 luni.

Oferta financiară va fi formulată astfel:

Prețul lunar, pentru achiziția de servicii de producție programe tv (știri, reportaje, interviuri, dezbateri etc.) și conținut portal web știri și emisiuni conform caietului de sarcini, va fi exprimat în EURO, inclusiv T.V.A. Prețul va rămâne neschimbat pe toată perioada valabilității contractului.

Plata se va efectua astfel: lunar, în ultima decadă a lunii, se va plăti factura aferentă lunii anterioare.

Oferta va fi transmisă pe email: studioultvrchisinau@tvr.ro, până la data de 19.09.2016, ora 12.00 și în scris, în plic, pe adresa “Filiala Societăţii Române de Televiziune” S.R.L., str. A. Șciusev, nr. 31, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova, cu data poștei până la 19.09.2016, ora 12.00. Detalii la tel. 22.810.478.

Plicul va purta mențiunea: Selecție de oferte în vederea achiziției de servicii de producție programe tv și conținut portal web știri și emisiuni – în atenția Domnului Liviu FETTER.

După primirea ofertelor, cei ale căror propuneri corespund solicitărilor din caietul de sarcini vor fi contactați în vederea negocierii condițiilor contractuale.

Criteriul de atribuire al ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai mic al programelor pe toată durata contractului, în condițiile respectării caietului de sarcini.