HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR.9 DIN 26 FEBRUARIE 2020

TVR.RO | Miercuri, 04 Martie 2020
În îndeplinirea atribuţiei conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare În considerarea Hotărârilor Parlamentului României nr. 14 din 28 martie 2018, prin care au fost desemnaţi membrii Consiliului de Administraţie al SRTv şi nr. 16 din 28 martie 2018, prin care a fost desemnat Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTv, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art. 1 – (1) Se aprobă demararea procedurilor pentru achiziţia unui set „Echipamente Accesorii car TVR Bucureşti”, conform expunerii de motive nr. 45247/04.02.2020. (2) Sursa de finanţare: alocaţie bugetară 2020. (3) Achiziţia face parte din Planul de investiţii al SRTv pentru anul 2020. Art. 2 Componenţa comisiei de evaluare a ofertelor este următoarea: Dragoş Niculescu, Lucian Marcu, Gabriel Szilagyi, Elena Golu, Anca Ivcovici, ca reprezentant al Serviciului Achiziţii, membrii supleanţi: Florin Crăciun, Suzana Gheorghe. Art. 3 - De punerea în aplicare a prezentei hotărâri răspund Direcţia Studiouri Centrale şi Serviciul Achiziţii.