HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR.162 DIN 4 OCTOMBRIE 2019

TVR.RO | Vineri, 11 Octombrie 2019
În îndeplinirea atribuţiei conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare În considerarea Hotărârilor Parlamentului României nr. 14 din 28 martie 2018, prin care au fost desemnaţi membrii Consiliului de Administraţie al SRTv şi nr. 16 din 28 martie 2018, prin care a fost desemnat Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTv, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1 – Se aprobă demersurile în vederea retragerii licenţei audiovizuale pentru transmisia prin satelit şi digital-terestră a canalului TVR HD, precum şi calendarul tranziţiei canalelor TVR 1 şi TVR 2 la formatul HD, conform expunerii de motive nr. 88624/25.09.2019, completată cu amendamentele agreate în şedinţa Consiliului de Administraţie. Art. 2 - Componenţa muxului digital terestru rămâne neschimbată (TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Craiova, TVR Cluj, TVR Iaşi, TVR Tîrgu Mureş, TVR Timişoara, în format Standard Definiton), cu excepţia Canalului TVR HD, care este înlocuit cu TVR 1 HD. Art. 3 - De punerea în aplicare a prezentei hotărâri răspund Direcţia Studiouri Centrale, Direcţia Programe şi Departamentul Marketing şi Comunicare.