HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR. 152 DIN 13 SEPTEMBRIE 2019

TVR.RO | actualizat: Luni, 16 Septembrie 2019
În îndeplinirea atribuţiei conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare În considerarea Hotărârilor Parlamentului României nr. 14 din 28 martie 2018, prin care au fost desemnaţi membrii Consiliului de Administraţie al SRTv şi nr. 16 din 28 martie 2018, prin care a fost desemnat Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTv, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1 – (1) Se aprobă participarea la Concursul EUROVISION 2020 de la Rotterdam, în limita unui buget care va fi aprobat şi alocat proiectului prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SRTv pentru anul 2020, conform expunerii de motive nr.116791/03.09.2019. (2) Sursa de finanţare: surse proprii şi alocaţie bugetară. Art. 2 - De punerea în aplicare a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Programe. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea art.26 din Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.