HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR. 108

TVR.RO | Luni, 07 Septembrie 2015
În îndeplinirea atribuţiei conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare În considerarea Hotărârilor Parlamentului României nr. 16 din 1 aprilie 2014, prin care au fost desemnaţi membrii Consiliului de Administraţie al SRTv şi nr. 25 din 16 iunie 2014, prin care a fost desemnat Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTv Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1 - Se aproba inscrierea Romaniei in vederea participarii la Concursul EUROVISION 2016. Art. 2 – De punerea în aplicare a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Programe. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea art.26 din Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.