HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.66 DIN 31 AUGUST 2023

TVR.RO | actualizat: Marţi, 12 Septembrie 2023

În îndeplinirea atribuţiei conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

În considerarea Hotărârilor Parlamentului României nr. 38 din 15 noiembrie 2021, prin care au fost desemnaţi membrii Consiliului de Administraţie al SRTv şi nr. 40 din 15 noiembrie 2021, prin care a fost desemnat Preşedintele Consiliului de Administraţie al SRTv,

 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – (1) Cu 7 voturi pentru, un vot împotrivă şi 5 abţineri, Consiliul de Administraţie a aprobat  Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023, conform expunerii de motive nr. 32592/25.08.2023.

(2) Sursa de finanţare: alocaţie bugetară şi surse proprii.

Art. 2 – Având în vedere faptul că rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023, astfel cum a fost  aprobată, nu acoperă în totalitate necesarul funcţionării la nivel minimal a serviciului public de televiziune, aspect de care trebuie să se ţină cont la o rectificare a Bugetului de stat până la sfârşitul anului 2023, Preşedintele-Director General este mandatat să înainteze Ministerului Finanţelor propuneri de suplimentare a subvenţiilor acordate pentru anul 2023.

Art. 3 – De punerea în aplicare a prezentei hotărâri răspunde Departamentul Economic.