Conturile TVR în care se poate plăti taxa TV

TVR.RO | actualizat: Joi, 12 Aprilie 2018

I. Contul în care pot plăti taxa TV persoanele fizice şi juridice care nu au contracte cu societăţile de furnizare a energiei electrice

 

RO69RNCB0072000506070001 deschis la BCR Filiala sectorului 1, Bucureşti. Acesta este codul IBAN pentru contul în care pot plăti taxa TV persoanele fizice şi juridice care nu au contracte încheiate cu societăţile de furnizare a energiei electrice mandatare ale Societăţii Române de Televiziune pentru colectarea taxei tv şi care, potrivit legii, sunt obligate la plata acestei taxe, precum şi persoanele juridice notificate de S.R.Tv..

Pe ordinul de plată trebuie completate toate datele de identificare - nume şi prenume/denumire firmă, CNP sau cod fiscal, judeţ, localitate, adresa -, codul de abonat din factura de energie electrică, numărul notificării (dacă plata este efectuată ca urmare a unei notificări)

 

Taxa TV este datorată lunar, conform categoriei de plătitor. Se poate achita lunar, trimestrial, semestrial sau anual dar nu mai târziu de ultima zi a primei luni din perioada aleasă.

 

II. Coduri IBAN pentru conturile în care pot plăti taxa tv persoanele juridice notificate de Studiourile Teritoriale:

- Studioul Teritorial Craiova

RO72RZBR0000060016174817 deschis la Raiffaisen Bank, Agentia Craiova 1 Dolj

- Studioul Teritorial Iaşi

RO11BRDE240SV45908872400 deschis la Banca BRD Iasi - Agentia Vasile Conta

- Studioul Teritorial Cluj

RO 87BTRL01301202W84089XX deschs la BANCA TRANSILVANIA CLUJ

- Studioul Teritorial Timişoara

RO06RNCB0249049277910023 BCR Timisoara

- Studioul Teritorial Târgu Mureş

RO15BUCU1651211922085RON deschis la Alpha Bank Tg.Mures

 

II 2. Codul IBAN pentru contul în care se plătesc restanţele la taxa TV ca urmare a notificărilor emise de Societatea Română de Televiziune este:

RO41BTRL04301202M9750102

deschis la BANCA TRANSILVANIA, Sucursala Bucuresti Unirii

Pe ordinul de plată trebuie completate toate datele de identificare - nume şi prenume/denumire firmă, CNP sau cod fiscal, judeţ, localitate, adresă -, cod abonat din factura de energie electrică, numărul notificării şi menţiunea: c/val restanţa taxa tv. În cazul în care plata va fi efectuată de către terţe persoane, pe documentul de plată trebuie trecut şi numele titularului din notificare.

Televiziunea Română are codul fiscal RO 8468440.