Arhiva TVR

TVR.RO | Marţi, 19 Iunie 2012
În mai bine de jumătate de secol, TVR a strâns - în imagini alb-negru şi color - frânturi de istorie. Prin ele, milioane de români au trăit la unison emoţii unice: mândrie, bucurie, tristeţe, îngrijorare, speranţă.  

În depozitele Arhivei TVR se găsesc peste 360.000 de ore de imagini.

În prezent, TVR caută soluţii să digitalizeze arhiva, pentru a putea conserva această parte de istorie, pentru generaţiile viitoare.

Imagini din arhivă

TVR oferă publicului acces la imaginile de arhivă, în diferite scopuri, conform regulamentelor interne.

Pentru a viziona sau copia un material, vă rugăm să trimiteţi o cerere scrisă, care să conţină descrierea materialului solicitat şi scopul vizionării sau al copierii. De asemenea, menţionaţi toate datele de identificare – nume, prenume, adresă, telefon şi/sau e-mail.

Solicitarea poate fi trimisă prin fax (+40 21 319 92 77), e-mail (arhiva.multimedia@tvr.ro) sau poştă (Televiziunea Română, Calea Dorobanţilor, nr. 191, Sector 1, Bucureşti, cu menţiunea „Departamentul Arhiva Media şi Documentare”).

Conform legislaţiei în vigoare, Televiziunea Română poate pune la dispoziţia terţilor numai producţii proprii.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta Arhiva Media şi Documentare, la numerele: 021 319 92 13; 021 319 91 12 int. 1368 sau 1451; 021 319 91 54 int. 1368 sau 1451.

Scurt istoric al Arhivei TVR

 • 1956 - la 31 decembrie se difuzează prima emisiune pe pelicula de 35 mm, din sediul TVR din strada Moliere.
 • 1959 - se achiziţionează prima maşină de copiat negativ-pozitiv.
 • 1961 - se înfiinţează primul studio de sincronizare şi montaj, ceea ce duce la diversificarea producţiei proprii (documentare, divertisment).
 • 1968 - pe 1 septembrie se difuzează prima emisiune pe pelicula de 16 mm producţie proprie: „Festivitatea deschiderii cursurilor şcolare".
 • 1970 - Sediul TVR se muta în Calea Dorobanţilor, cladirea fiind prevăzută, încă de la început, cu spaţii speciale destinate depozitării şi conservării filmelor din arhivă.
 • 1971 – este adoptat Decretul 472, potrivit căruia Radioteleviziunea Română este responsabilă de securitatea şi buna păstrare a documentelor fonice şi video, inclusiv a filmelor de televiziune din patrimoniul său, care se încadrează în Fondul Arhivistic Naţional.
 • 1974 - încep discuţiile între Radioteleviziunea Română, Centrala Româniafilm şi Arhiva Naţională de Filme pentru colaborare în arhivarea patrimoniului audiovizual şi a altor obiective cu caracter documentar care fac parte din Fondul Arhivistic de Stat. Se încheie Minuta din 16 mai 1974, prin care Arhiva Naţională de Filme preia spre arhivare, până la realizarea unui sediu propriu, producţiile Radioteleviziunii Române.
 • 1975 - Arhiva Naţională de Filme oferă TVR un pavilion pentru păstrarea emisiunilor.
 • 1977 - se încheie Minuta din 9 iulie, care stabileşte condiţiile concrete în care Arhiva Naţională de Filme pune temporar la dispoziţia TVR capacităţi de arhivare în suprafaţă totală de 300 mp.
 • 1980 - începe recuperarea absurdă a argintului din pelicula de film, prin topirea acesteia. Astfel se pierd multe documente de o valoare inestimabilă. Se întocmeşte proiectul de construcţii şi instalaţii al Arhivei de benzi magnetice şi filme TV, care urmează să cuprindă o suprafaţă utilă de arhivare de 1.400 mp, echivalând cu o capacitate de 160.000 de cutii de film. Proiectul prevede o construcţie cu parter şi trei nivele, ce urma să fie amplasată în str. Sabarului nr. 2 (Jilava), sector 5, Bucureşti.
 • 1985 - se emite un document oficial care solicită directorului general al Radioteleviziunii constituirea unui colectiv redacţional, care să desfăşoare activităţi specifice de arhivă.
 • 1993 - este înfiinţată pentru prima dată o structură specială care să gestioneze fondului arhivistic al TVR - Direcţia de Logistică şi Memorie
 • 1994 - Direcţia de Logistică şi Memorie devine membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Arhivelor de Televiziune FIAT/IFTA. Este promulgată Legea nr 41/1994, privind organizarea şi funcţionarea SRR şi a SRTv. Separarea celor două instituţii conduce la o parţială separare a fondului arhivistic.
 • 1996 - este promulgată Legea Arhivelor Naţionale, conform căreia funcţionează şi Direcţia de Logistică şi Memorie.
 • 2001 - Federaţia Internaţională a Arhivelor de Televiziune acordă domnului Ştefan Dimitriu, de la Direcţia de Logistică şi Memorie, premiul „Archive Aword" pentru cea mai bună folosire a unor materiale de arhivă într-o nouă emisiune tv - documentarul Exerciţii de libertate.
 • 2004 - Prin Hotărâre de Comitet Director se stabileşte obligativitatea de a arhiva întreaga emisie a celor canalelor TVR. Ştefan Machedon - Şef al Arhivei Multimedia este ales membru în Consiliul Executiv al FIAT / IFTA.
 • 2005 - Capacitatea de depozitare a Videotecii este modernizată şi mărită până la 70.000 de casete beta, prin montarea de rafturi mobile.
 • 2009 - Arhiva TVR devine partener în proiectul european Euscreen, finanţat de Comisia Europeană prin programul FP7 şi iniţiat de Universitatea din Utrecht cu sprijinul FIAT/IFTA, EBU (European Broadcasting Union) şi EDL (European Digital Library) Foundation. Acest proiect îşi propune să faciliteze accesul la conţinutul patrimonial audiovizual european, prin intermediul unui portal  web  www.euscreen.eu . TVR este partener în acest  proiect alături de Instituţii Media din 27 de ţări membre ale UE.
 • 2012 – Se încheie Proiectul European EUscreen, În cadrul acestui proiect au fost digitalizate 4000 de titluri din Arhiva TVR, acestea fiind disponibile online, pentru vizionare, în portalul www.euscreen.eu . În parteneriat cu Google Cultural Institute se realizeaza video expoziţia virtuală “The Romanian Revolution, broadcast live”.
 • 2013 - Arhiva TVR devine partener în proiectul european EuscreenXL, finanţat de Comisia Europeană prin programul Orizont 2020, în cadrul acestui proiect s-au digitalizat 6000 de titluri din Arhiva TVR disponibile online atât prin portalul www.euscreen.eu cât şi prin  www.europeana.eu .
 • 2014 – Arhiva TVR câştigă concursul “Save Your Archive”, susţinut de  FIAT/IFTA (Federaţia Internaţională a Arhivelor de Televiziune), cu proiectul “S.O.S The Live Romanian Revolution Collection” şi obţine finanţare pentru digitalizarea Colecţiei Revoluţia Română. O mare parte din conţinutul digitalizat în cadrul acestui proiect este disponobil online prin www.euscreen.eu şi www.europeana.eu.
 • 2016 – se lansează “EXPO TVR60” pentru realizarea căreia au fost utilizate 212 ore de conţinut audiovizual şi 396 de fotografii din Arhiva TVR.