TVR - un nou început

TVR.RO | Luni, 28 Ianuarie 2013

CA al SRTv: Noua organigramă şi planul de reorganizare devin operaţionale de la 1 februarie

Consiliul de Administraţie al SRTv a aprobat, în şedinţa de astăzi, 23 ianuarie 2012, punerea în aplicare a noii scheme organizaţionale.

Noua organigramă a SRTv va deveni operaţională începând cu data de 1 februarie 2013 şi va conţine 2.450 de locuri de muncă, cuprinzând şi un număr de 55 de cazuri sociale.

Hotărârea de suplimentare a numărului angajaţilor SRTv a fost adoptată cu 8 voturi „pentru” şi 5 „împotrivă”, fără a dezechilibra parametrii economici previzionaţi în Programul de redresare economică a SRTv aprobat prin HCA nr. 110/2012.

Concedierea colectivă în urma selecţiei personalului din SRTv este una dintre măsurile  necesare pentru reducerea cheltuielilor televiziunii publice, restabilirea echilibrului financiar şi plata datoriilor acumulate. În privinţa angajaţilor care vor fi disponibilizaţi, SRTv îşi va respecta obligaţiile de angajator, conform legii, în astfel de situaţii.

 

Despre Programul de redresare al SRTv

Perioada economică dificilă pe care o traversează Televiziunea Română presupune luarea unor măsuri radicale pe toate planurile.

Sub imperativul termenelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 617/2012 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de SRTv şi în OUG nr. 33/2012, Consiliul de Administraţie al TVR avea obligaţia de a pune în aplicare un program de redresare economică, cu măsuri organizatorice, restructurări economice şi de personal necesare funcţionării eficiente a SRTv, în vederea plăţii datoriilor fiscale şi a reeşalonării prin negociere a celorlalte datorii.

Prin HCA nr. 110/2012, Consiliul de Administraţie al SRTv a adoptat Programul de redresare economică a Televiziunii Române, în baza căruia Guvernul a aprobat, pe 1 septembrie 2012, Memorandumul privind reeşalonarea pe şapte ani a obligaţiilor fiscale acumulate de TVR.

Procesul de restructurare a personalului din Televiziunea Română a început pe 5 noiembrie 2012, cu selecţia, pe criterii profesionale, a celor care vor rămâne în noua structură a SRTv. La selecţie au participat toţi salariaţii SRTv, notificaţi în acest sens, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia incidentă în materia concedierii colective.

La procesul de selecţie au participat 2.562 de salariaţi, din cei 2.784 de angajaţi notificaţi, adică un procent de 92%.

Un număr de salariaţi nu au fost notificaţi şi, în consecinţă, nu au participat la selecţia de personal, fie din motive legale, strict determinate, fie din motive care decurg din logica noilor fluxuri de activitate, incluse în planul de restructurare aprobat prin Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 110/2012 şi 121/2012. Din această categorie fac parte, fără ca enumerarea să fie limitativă, salariaţii aflaţi în concediu de îngrijire copil; femeile însărcinate; salariaţii care au revenit din concediul de îngrijire copil şi se află în perioada de 6 luni în care sunt protejaţi de lege, conform art. 44, lit.f) din CCM al SRTv în vigoare; salariaţii aflaţi în concediu fără plată; salariaţii detaşaţi la alte instituţii; salariaţii ale căror Contracte Individuale de Muncă au încetat până la sfârşitul anului 2012, în conformitate cu dispozitiile art. 56 lit c) din Codul Muncii (pensionare pentru limită de vârstă).

Selecţia angajaţilor a presupuns trei etape - depunerea unui memoriu de activitate, susţinerea unui test grilă şi a unui interviu – care, în punctajul final, au contat cu ponderi de 50, 20, respectiv 30%.