Scrisoarea lui Tudor Giurgiu către Comisia de Etică şi Arbitraj

| Marţi, 06 Februarie 2007
Mugur_Nedelescu_TVR.jpg
Roxana_Chirita_TVR.jpg
Sebastian_CheluTVR.jpg
Tudor_Chirila_TVR.jpg
Mugur_Nedelescu_TVR.jpg
Roxana_Chirita_TVR.jpg
Sebastian_CheluTVR.jpg
Tudor_Chirila_TVR.jpg

Către: Comisia de Etică şi Arbitraj

În atenţia: Membrilor Comisiei

Stimaţi colegi, 

Am luat act de Concluziile Comisiei din data de 25 ianuarie 2007 şi doresc să vă transmit câteva comentarii de ordin general.

Comisia de Etică şi Arbitraj este constituită în baza Statutului Ziaristului, ca garant al respectării şi aplicării acestuia. Potrivit Statutului, Comisia audiază, analizează şi propune soluţii în toate situaţiile în care activitatea unui ziarist intră în conflict cu prevederile Statutului Ziaristului. Totodată, articolul 9, alineatul 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică şi Arbitraj are următorul conţinut: „Comisia ... are următoarele atribuţii: ...audiază persoanele care fac obiectul sesizărilor respective”.

Consider că, în şedinţa din data de 25 ianuarie 2007, Comisia de Etică şi Arbitraj nu a respectat prevederile Statutului Ziaristului din TVR şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Etică şi Arbitraj, bazându-se exclusiv pe observaţiile şi aprecierile personale ale membrilor Comisiei.

În contextul în care membrii Comisiei invocă imparţialitatea, independenţa şi profesionalismul TVR, consider că ar fi fost în primul rând de datoria Comisiei, ca organism independent, să respecte aceste valori şi să dea dovadă de deontologie. Prin conţinutul Concluziilor din data de 25 ianuarie 2007, punctul 5, Comisia de etică şi arbitraj s-a antepronunţat şi şi-a depăşit şi competenţele stabilite prin Statutul Ziaristului şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei.

Deşi la punctul 3 al concluziilor Comisiei precizaţi c㠄nu este de competenţa Comisiei să se pronunţe asupra deciziilor care privesc politica de programe a TVR”, totuşi, la punctul 5, emiteţi judecăţi de valoare cu privire la ceea ce reprezintă sau nu un subiect de presă.

Deoarece concluziile Comisiei de Etică şi Arbitraj din data de 25 ianuarie 2007 au produs un grav prejudiciu de imagine atât colegilor Direcţiei Ştiri, cât şi televiziunii publice în general, consider că este de datoria Comisiei să repare acest neajuns prin publicarea pe site-ul extern şi intern al Comisiei a punctului de vedere pe care l-am exprimat în această adresă, dar şi ale celor exprimate de unii dintre angajaţii Direcţiei Ştiri (Cosmin Prelipceanu, Nadina Ioana Dogioiu, Anca Lăzărescu, Raluca Stroe Brumariu, Cornelia Pană, Anamaria Panait şi Alina Pagu).

Rămâne la latitudinea şi profesionalismul Comisiei să aprecieze dacă se justifică şi alte modalităţi de a îndrepta prejudiciul produs.

Îmi exprim speranţa că în viitor activitatea Comisiei se va desfăşura cu mai mult profesionalism, responsabilitate şi mai ales respect faţă de munca propriilor colegi, dar mai ales că nu va mai genera consecinţe negative în planul imaginii TVR şi a angajaţilor săi.

TUDOR GIURGIU

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL