Precizări TVR

TVR.RO | Joi, 19 Noiembrie 2020
Instanţa dă dreptate TVR în procesul intentat de SRJ MediaSind referitor la drepturile legale privind deplasările salariaţilor.
Televizziunea Romana

Curtea de Apel a admis apelul formulat de SRTv şi a respins cererea de chemare în judecată formulată de Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind ca neîntemeiată, într-o acţiune ce viza drepturile salariaţilor TVR stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă, privind deplasările în interes de serviciu.

Decizia este definitivă.

Dosarul a avut ca obiect cererea SRJ MediaSind de anulare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2), (3) şi (4) din Contractul Colectiv de Muncă din SRTv 2018-2019, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti (ITMB), astfel cum aceste prevederi au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 2 înregistrat la ITMB.

Reiterăm faptul că TVR respinge cu fermitate acuzaţiile pe care SRJ MediaSind le generează în permanenţă şi care sunt, ca de fiecare dată, mesaje care conţin ameninţări, minciuni, atacuri la persoană, instigare, aducând grave prejudicii Televiziunii Române.

Ieri, 18 noiembrie, printr-o decizie definitivă, instanţa a respins demersul SRJ MediaSind ca neîntemeiat, aceasta fiind încă o dovadă că acţiunile acestui sindicat care nu este constituit la nivelul SRTv sfidează cadrul legal în care instituţia îşi desfăşoară activitatea.