Precizări TVR

TVR.RO | Joi, 12 Septembrie 2019
SRTv face următoarele precizări, pentru respectarea dreptului opiniei publice la o informare corectă.
Televiziunea Româna

Ca urmare a articolelor din mediul online, generate de preluarea comunicatului Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, vă rugăm să publicaţi următoarele precizări ale SRTv, pentru acurateţe şi pentru respectarea dreptului opiniei publice la o informare corectă:

- Aspectele prezentate sunt informaţii neadevărate care nu sunt susţinute de niciun document sau poziţie oficială a vreunei autorităţi;

- Semnalarea unui pretins abuz în serviciu este o acuză extrem de gravă care, după ce se va dovedi a fi un demers întreprins cu rea-credinţă, va oferi posibilitatea persoanelor vizate să acţioneze pentru apărarea drepturile lor împotriva celor care au promovat aceste informaţii neadevărate cu intenţia clară de a prejudicia Societatea Română de Televiziune.

- Punctual, faţă de acuzele menţionate în comunicatul remis astăzi de Mediasind, precizăm că dialogul social în cadrul SRTv se desfăşoară în parametri normali, dovadă fiind Contractul Colectiv de Muncă încheiat anul trecut şi care este valabil până la sfârşitul acestui an. Mai mult, dialogul social, conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, este definit ca procesul voluntar prin care partenerii sociali se informează, se consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun. Partenerii sociali sunt definiţi ca sindicate sau organizaţii sindicale ori organizaţii patronale, precum reprezentaţii autorităţilor administraţiei publice care interactionează în procesul de dialog social. Or, Sindicatul Român al Jurnaliştilor, constituit la nivelul Agerpres, nu face parte, în accepţiunea legii şi în interpretarea dată acesteia de Ministerul Muncii, din niciuna dintre categoriile enunţate.

- De asemenea, pretinsele încălcări ale HG nr. 714/2018 privind drepturile personalului din instituţiile publice nu se susţin, actul adiţional încheiat cu SPUSTv - sindicatul reprezentativ la acel moment şi cu care SRTv a negociat şi încheiat CCM în vigoare -, nu reprezintă nicio încălcare a actului normativ indicat, ci o aliniere a prevederilor CCM în spiritul aplicării HG 714/2018.

- Reamintim că, în urma raportărilor financiare anuale, SRTv a înregistrat profit net pentru exerciţiul financiar 2018, lucru care nu s-a întâmplat de foarte mulţi ani în Televiziunea Română.

- Faţă de acuzele conform cărora SRTv a încălcat prevederile OUG nr. 26/2012, precizăm că SRTv nu intră sub incidenţa acestor prevederi legale.

Pentru corectă informare a publicului, vă rugăm ca pe viitor, pentru elaborarea oricărui material care vizează Televiziunea Română, să solicitati şi punctul de vedere al SRTv.

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol