Poziţia Preşedintelui-Director General SRTv

TVR.RO | Joi, 21 Ianuarie 2021
Referitoare la dezbaterea privind situaţia actuală și viitorul TVR.  
Televiziunea Romana

Recenta dezbatere cu privire la situaţia actuală și viitorul TVR, inițiată de către domnul deputat Iulian Bulai, Președinte al Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare din Camera Deputaților, s-a lansat într-un mod cu totul aparte.

Dincolo de absența de la această primă etapă a dezbaterii a oricărei reprezentări din partea SRTv, faptul că nu s-a încercat niciun demers de consultare a European Broadcasting Union (EBU) nu poate decât să îmi stârnească uimirea. A nu implica cel mai important și reprezentativ organism european din domeniul Serviciilor Media Publice într-o dezbatere de acest gen ridică o multitudine de semne de întrebare.

Este surprinzător faptul că domnul deputat Bulai, Președinte al uneia dintre comisiile de specialitate din Parlamentul României, pare a nu fi familiar cu uriașa expertiză și importanta capacitate de suport cu care EBU poate contribui la un demers de o asemenea complexitate, cum este reconsiderarea misiunii și destinului televiziunii publice din România.

Desigur, actualul cadru legislativ trebuie analizat și revizuit, astfel încât să permită dezvoltarea și optima poziționare a TVR în peisajul media din România și din Europa. Acesta, însă, este atributul Parlamentului României, iar TVR nu poate – pentru moment – decât să funcționeze în deplinul respect al Legii 41/1994 și al tuturor celorlalte acte normative care guvernează activitatea sa.

Un mic fragment din Strategia EBU „Together” pentru perioada 2019 – 2021, precizează următoarele: „(...) independența este una dintre cele mai presante provocări pentru Serviciile Media Publice pe multe dintre piețele naționale. Lipsa acestei independențe, fie ea economică sau politică, influențează guvernanța membrilor noștri, ca și libertatea lor editorială. Acest lucru afectează nu doar capacitatea lor de a oferi servicii de calitate, dar distruge și încrederea publicului. Fără încredere, niciun serviciu public nu își poate îndeplini misiunea sau genera valoare. Tocmai de aceea, calitatea și adecvarea reglementărilor și politicilor specifice, ca și climatul politic care afectează Serviciile Media Publice, sunt cruciale. Membrii noștri sunt încurajați să își susțină cauza și să își facă auzit punctul de vedere.”

În spiritul celor de mai sus și ținând cont de vasta experiență a EBU cu privire la valorile, misiunea și legislația privitoare la Serviciile Media Publice, îmi exprim public speranța că domnul deputat Bulai va fi deschis atât unui dialog constructiv cu SRTv, cât și unei largi consultări cu experți recunoscuți la nivel național și european, așa cum este EBU, în ceea ce privește TVR și viitorul acesteia.

 

 

Doina Gradea

Preşedinte-Director General SRTv