Noul Consiliu de Administraţie al TVR continuă restructurarea

TVR.RO | Luni, 29 Octombrie 2012

Găsiţi în cele ce urmează deciziile rezultate în urma şedinţei Consiliului de Administraţie (CA) al TVR, desfăşurată astăzi, 29 octombrie 2012:

Principalul punct de pe ordinea de zi a fost aprobarea documentelor privind procesul de selecţie a personalului din TVR, respectiv Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei salariaţilor SRTv şi noua organigramă, care va intra în vigoare la finalul procesului de selecţie.

Decizia a fost luată cu 7 voturi „pentru” şi 6 „împotrivă”.

Documentele aferente selecţiei personalului din SRTv au fost modificate corespunzător, după ce, în urma validării noului CA de către Parlament, PDG al TVR, Claudiu Săftoiu, a anulat Ordinul nr. 661/2012* privind constituirea comisiilor de selecţie şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei salariaţilor SRTv.

La selecţie vor participa toţi salariaţii SRTv, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia incidentă în materia concedierii colective. Calendarul procesului de selecţie a personalului SRTv va fi anunţat în perioada următoare.

După selecţia de personal, în noua schemă organizaţională vor rămâne 2.395 de locuri de muncă, urmând să fie desfiinţate 872 de posturi.

Sub imperativul termenelor prevăzute în Hotărârea Guvernului României nr. 617/2012 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală fată de Societatea Română de Televiziune şi în OUG nr. 33/2012, Consiliul de Administraţie al TVR are obligaţia de a pune în aplicare un program de redresare economică, cu măsuri organizatorice, cu restructurări economice şi de personal necesare funcţionării eficiente a SRTv, în vederea plăţii datoriilor fiscale şi a reeşalonării prin negociere a celorlalte datorii. La expirarea termenului de şase luni, CA urmează să prezinte Parlamentului un raport privind rezultatele programului.

Tot astăzi, CA a aprobat exercitarea mandatului legal şi regulamentar de către membrii Comitetului Director interimar al SRTv pentru un termen de 60 de zile, până la numirea unui nou CD. Comitetul Director interimar a fost numit după ce, în luna august, Consiliul de Administraţie al TVR a decis schimbarea componenţei CD, la propunerea Preşedintelui-Director General al TVR, propunere întemeiată pe analiza rapoartelor de activitate ale membrilor desemnaţi.

*OPDG 661 a fost emis pe 2 octombrie, în deplină concordanţă cu prevederile HCA nr. 110 şi cu legislaţia aplicabilă, în contextul iminentei publicări în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale a României (CCR) privind neconstituţionalilatea desemnării CA, care echivala cu apariţia unei situaţii de incertitudine la nivelul întregii conduceri a TVR.