Informare cu privire la stadiul activităţii Grupului de lucru desemnat să elaboreze programul de redresare economică a TVR

TVR.RO | Vineri, 27 Iulie 2012
Prin Ordin al Preşedintelui-Director General, Claudiu Săftoiu, astăzi, 27 iulie 2012, a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru şi a Comisiei de experţi subsecventă acestuia, pentru elaborarea programului de redresare economică a Televiziunii Române.

Grupul de lucru şi Comisia de experţi sunt organisme de specialitate, fără personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale, cu reglementările interne şi cu prevederile Regulamentului aprobat prin acelaşi act administrativ.

Regulamentul stabileşte şi calendarul de lucru, Grupul urmând să îşi desfăşoare activitatea în perioada 27 iulie – 8 august. Acest calendar strâns a fost adoptat în concordanţă cu termenele impuse de Ordonanţa de urgenţă 33 din 27 iunie 2012, care prevede ca, în 45 de zile de la publicarea ei, Consiliul de Administraţie să prezinte un raport către Parlament, care să includă un program de redresare economică.

Astfel, calendarul de lucru al Grupului este următorul:

(1)   Pregătirea activităţii Grupului - 27 – 29 iulie:

a)      constituirea Comisiei de experţi şi repartizarea acesteia pe domeniile de activitate ale TVR;

b)     desemnarea raportorului pentru fiecare domeniu al Comisiei;

(2)  Desfăşurarea activităţilor în cadrul Grupului şi a Comisiei: 30 iulie – 08 august;

(3)  Primirea rapoartelor de activitate ale Comisiei: 07 august;

(4)  Întocmirea raportului final privind activitatea Grupului: 08 august;

(5)  Prezentarea, spre analiză, către Consiliul de Administraţie (CA) al TVR:

a)  a unei informări intermediare: 03.08.2012

b)  a raportului final: 10.08.2012.

Pentru realizarea unei analize corecte prin care să fie identificate măsurile optime ce pot fi incluse într-un program de redresare economică, la nivelul Comisiei se vor constitui cel puţin următoarele subcomisii de specialitate:

a)      editorial;

b)     producţie:

c)      tehnic;

d)     economic;

e)     compartimente subordonate PDG.

Activitatea Grupului şi Comisiei va fi coordonată de dl Cristian Zgabercea, in calitate de  Raportor principal.

În exercitarea activităţii, membrii Grupului/Comisiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele analizate şi dezbaterile din cadrul şedinţelor de lucru.

Componenţa Grupului de lucru şi a Comisiei de experţi este următoarea:

 1. I. RAPORTOR PRINCIPAL: Cristian Zgabercea

II. COMPONENŢA GRUPULUI DE LUCRU:

A.  Reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie AL SRTV:

 1. Claudiu Săftoiu
 2. Irina Radu
 3. Anne Marie Jugănaru
 4. Cristian Niţulescu
 5. Gabriel Tufeanu

B. REPREZENTANŢI AI COMITETULUI DIRECTOR AL SRTV:

 1. Titi Dincă-Director Direcţia Artistică şi Producţie
 2. Horia Romanescu-Director Direcţia Strategie Programe
 3. Horia Cazan-Director Direcţia Tehnico-Administrativă

C. REPREZENTANT SINDICAL:  Anca Antonov

III. COMPONENŢA COMISIEI DE EXPERŢI :

 1. A. Reprezentanţi Studiouri Teritoriale/CD:
 2. Dan Vistorovschi
 3. Sebesi Karen Attila
 4. B. Specialişti din SRTV:
  1. Cristian Nicolau – Director Dep. Artistic
  2. Neagoe Viorel –  Inginer Sef  - Serviciul Care Productie
  3. Cătălin Niţă – Avocat specialist în Dreptul Muncii
  4. Stoian Maria – Şef serviciu Contabilitate
  5. Voicu Mihaela – Director Dep. Financiar Contabil
  6. Ştefan Cosac – Coordonator Seviciu Resurse de Producţie
  7. Lucaci Claudiu – Director Emisiuni Informative şi Sportive
  8. Mihnea Ionescu – Coordonator Dep. Sport
  9. Beatrice Comănescu – Director Dep. TVR Internaţional
  10. Enea Ovidiu – Director Dep. Resurse Umane
  11. Liviu Nicolescu – Consilier Preşedinte Director General
  12. Cristian Zgabercea – Consilier Preşedinte Director General
  13. Aurelian Linţoiu – Director Dep. Bugete Editoriale şi Producţie

C. Specialişti/Consultanţi externi:

 1. Mihaela Botea – ASE – Conferenţiar facultatea Finanţe Contabilitate
 2. Doru Mitran – Consilier Min. Culturii şi Cultelor
 3. Dan Nanoveanu – Dir. Imagine

 

Ordinul PDG a fost emis în succesiunea deciziilor CA al TVR din sedinţele din 20 şi 26 iulie, privind măsurile necesare pentru elaborarea programului de redresare economică.