CA al SRTv a aprobat Raportul privind implementarea programului de redresare economică

TVR.RO | Joi, 27 Decembrie 2012
Documente disponibile pentru descarcare:

TVR a înregistrat rezultate financiare care au permis reluarea plăţilor datoriilor fiscale şi comerciale prin reducerea semnificativă a cheltuielilor

Consiliul de Administraţie (CA) al SRTv a aprobat, în şedinţa din 27 decembrie 2012, Raportul privind stadiul implementării Programului de redresare economică a SRTv cu opt voturi „pentru” şi cinci „împotrivă”. Conducerea administrativă a SRTv încheie astfel o etapă decisivă în reformarea instituţiei.

CA al SRTv şi-a asumat reformarea televiziunii publice, elaborând Programul de redresare economică în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2012, adoptat prin Hotărârea CA nr. 110/2012 şi reconfirmat prin HCA nr. 121/2012, de Consiliul de Administraţie numit în data de 9 octombrie. Acest document a stat la baza Memorandumului aprobat de Guvernul României, referitor la eşalonarea pe şapte ani a datoriilor către bugetul de stat ale SRTv.

Măsurile implementate în urma adoptării Programului de redresare economică au generat efecte pozitive în funcţionarea televiziunii publice. Astfel, de exemplu, în august 2012, contul de profit şi pierdere s-a închis pe sold pozitiv, înregistrându-se un profit după şase ani. Evoluţia favorabilă a continuat şi în octombrie şi noiembrie, ambele luni înregistrând rezultate pozitive. Aceste rezultate, parţiale, îndeamnă conducerea SRTv să continue demersul de reformare a Televiziunii Române, în vederea redresării economice.

Într-un interval de şase luni, Televiziunea Română a parcurs etape-condiţie în restructurarea organizaţiei, eforturile fiind făcute pentru a asigura buna funcţionare a televiziunii şi  dreptul la informare, educaţie şi divertisment de calitate al cetăţeanului.

Eşalonarea datoriei publice a fost corelată cu eforturile de redobândire a credibilităţii şi a încrederii partenerilor interni şi externi în vederea reeşalonării datoriilor comerciale, de iniţiere sau consolidare a relaţiilor de colaborare care au urmărit obţinerea de programe TV în condiţii financiare avantajoare pentru televiziunea publică, găsirea de soluţii pentru sporirea veniturilor SRTv, perfecţionarea profesională etc.

Raportul privind rezultatele Programului de redresare economică a SRTv  a fost depus la Parlament şi la Guvern şi poate fi vizualizat anexat.