TVR devine digital

TVR.RO | Luni, 30 Aprilie 2018
Tranziţia la emisia digital terestră, derulată între anii 2015 – 2018, se încheie la data de 1 mai a.c.
Televiziunea Româna

Emisia analogică terestră a continuat în tot acest interval de după intrarea în vigoare a directivei europene de încetare a emisiei analogice*, pentru ca publicul telespectator să se poată adapta la noua tehnologie a emisiei digitale terestre.

În prezent, emisia digital terestră acoperă peste 90% din populaţie. De asemenea, acoperirea teritoriului naţional este realizată şi prin emisia digitală pe satelit (100%), prin reţele private de distribuţie prin cablu** (circa 70%) şi prin metode specifice Internetului (IPTV şi web-tv, prin portalul TVR+).

 

*Prin adoptarea OUG nr. 18/2015, completată cu OG nr. 21/2016HG

**Conform ANCOM, la 30.06.2017, rata de penetrare la nivelul de gospodării a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale era de 98%, respectiv: prin reţele de cablu: 65,1%;
Satelit (DTH): 31,5%; IPTV: 1,42%.