Informaţii despre protecţia datelor în vederea participării la procedura de televot în cadrul Concursului Eurovision Song Contest 2019

TVR.RO | Marţi, 02 Aprilie 2019
Următoarele informaţii vă sunt furnizate dvs, în calitate de participant în procesul de televoting (vot prin telefon) din cadrul concursului Eurovision Song Contest, pentru a vă aduce la cunoştinţă modul de procesare a datelor dvs. personale, precum şi drepturile dvs. în conformitate cu legile de protecţie a datelor.

Cine este responsabil pentru procesarea datelor şi cine este persoana de contact?

Controlorul de date este:

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Cologne
Germania

Puteţi contacta Ofiţerul de protecţie a datelor din cadrul companiei noastre la: privacy@digame.de

 

Ce surse şi date vom folosi?

Vom procesa doar acele informaţii pe care le primim în momentul în care votaţi prin telefon sau SMS, folosind conexiuni prin telefonia fixă sau mobilă.

Vom colecta doar următoarele categorii de date:

-       Numărul dvs. de telefon mobil ((MSISDN – Numărul staţiei mobile de servicii digitale integrate)
-       Data şi ora la care aţi participat la televot;
-       Numele operatorului de telefonie fixă sau mobilă;
-       Tipul de contract pe care îl aveţi încheiat cu furnizorul de reţea (preplătit, contract).

 

Pentru ce vor fi folosite datele (scopul procesării) şi care este baza legală a folosirii datelor?

Vom procesa datele personale în conformitate cu regulamentul UE referitor la procesarea datelor personale (GDPR), precum şi cu Actul Federal de Protecţie a Datelor (BDSG), şi luând în considerare echilibrul între interese (Art. 6 Para. 1 (f) GDPR).

 

Cui îi vor fi transferate datele mele?

În interiorul companiei, datele dvs. vor fi puse la dispoziţia departamentelor care au nevoie de ele pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale şi legale. Furnizorii de servicii şi agenţii împuterniciţi să lucreze pentru noi pot primi aceste date dacă se obligă să păstreze confidenţialitatea şi integritatea. Astfel de receptori pot fi, de exemplu, serviciile IT sau furnizorii de telecomunicaţii.

În afara companiei noastre NU va exista niciun transfer de date personale către diversi receptori. Chiar dacă nu suntem noi organizatorii Eurovision Song Contest – ci EBU (European Broadcast Union), cu adresa în :Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Geneva), Elveţia – totuşi, sub incidenţa legii de protecţie a datelor, noi suntem controlorii datelor, conform Art. 4 (7) GDPR, în ceea ce priveşte televotingul. Aceasta se întâmpla pentru că vom furniza către EBU doar rezultate anonime ale televotului.

 

Datele vor fi transferate unei terţe ţări sau organizaţii internaţionale?

Nu va exista niciun transfer al datelor mai sus-menţionate unei terţe părţi.

 

Cât timp vor fi păstrate datele mele?

Vom procesa şi păstra datele dvs. atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale şi legale.

Odată ce aceste date nu ne mai sunt necesare pentru a ne îndeplini obligaţiie contractuale, ele vor fi şterse în mod regulat, doar dacă procesarea lor nu va mai fi necesară - pentru o perioadă fixă de timp – cu următoarele scopuri:

-          Îndeplinirea obligaţiilor legate de legile comerciale şi de impozite;
-          Codul comercial german (HGB), Codul de Taxe (AO), Actul de Spălare a Banilor (GwG). Aceste legi în general specifică perioade de păstrare a datelor pentru arhivare şi documentare de la 2 până la 10 ani.

 

Ce drepturi am, conform legii protecţiei datelor?

Orice participant la televoting are dreptul de a fi informat, cf. Articolului 15 din GDPR; dreptul la modificare, cf. Articolului 16 din GDPR; dreptul la ştergere cf. Articolului 17 din GDPR; dreptul la limitarea procesării datelor, cf. Articolului 18 din GDPR, dreptul de a se opune, cf. Articolului 21 din GDPR şi dreptul la portabilitatea datelor, cf. Articolului 20 din GDPR.

Pe lângă toate acestea, aveţi dreptul de a depune plângere către autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor (Art. 77 din GDPR).

Consimţământul pe care ni-l daţi pentru a vă procesa datele poate fi retras oricând. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că retragerea consimţământului se poate aplica numai pentru viitor, astfel că procesarea care a avut loc înainte de retragere nu va fi afectată de ea.

 

Sunt obligat să furnizez date?

Trebuie sa furnizaţi datele mai sus menţionate pentru a putea participa în procesul de televoting.

 

Se ia vreo decizie automat?

Din principiu, nu folosim procese de luări de decizii automate, cf. definiţiei din articolul 22 din GDPR atunci când începem, derulăm sau încheiem o relaţie de afaceri. Nu folosim profiling.

 

Am dreptul de a mă opune?

Informaţii despre dreptul dvs. de a vă opune, cf. Art. 21 din GDPR

 

Dreptul de a te opune într-un caz particular

Ai dreptul de a te opune, referitor la situaţia ta specifică, la orice moment al procesării datelor tale personale, fapt bazat pe pct. (f) din art. 6, Para. 1, din GDPR (procesarea datelor ţinând cont de echilibrarea intereselor).

Dacă te opui, noi nu iţi vom mai procesa datele personale, decât dacă putem aduce argumente solide în favoarea procesării, care transced interesele, drepturile şi libertăţile tale, sau în favoarea stabilirii, exercitării şi apărării cererilor legale.

 

Destinatarul unei obiecţii

Poţi depune o obiecţie, informală, apăsând butonul “Obiecţie”, în care să-ţi menţionezi numele, adresa şi destinatarul:

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Koln
Germania
Tel.: +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de

TVR +
Canalul TVR YouTube