loader
Imagine

Galerie foto

REGULAMENT CAMPANIE DE FIDELIZARE A PUBLICULUI şi PROMOVARE A EMISIUNII “MONDIAL ÎN FAMILIE”

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de desfăşurare a Campaniei de Fidelizare a publicului cu privire la emisiunii tv “Mondial în Familie”, denumită în continuare Campania.

1.2. Organizatorul Campaniei este Societatea Romană de Televiziune, cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucureşti, Romania, CUI RO 846440, denumită în continuare Organizator sau SRTv.

1.3. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

1.4 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil în mod gratuit/adus la cunoştinţa publicului pe site-ul http://www.tvr.ro/mondialinfamilie/regulament.html.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa prezentul Regulament, oricând pe durata Campaniei, dar nu înainte de a  anunţa publicul şi participanţii pe site-ul http://www.tvr.ro/mondialinfamilie/regulament.html.

1.6. Această Campanie nu este sponsorizată, administrată sau asociată cu Facebook.

 

II.  PERIOADA CAMPANIEI

2.1. Campania se desfăşoară  începând cu data de 17.10.2022, ora 22:00, până la data de 12.12.2022, ora 23.00, pe pagina de Facebook  a canalului TVR 1: https://www.facebook.com/fanTVR1 .

2.2.Prezenta Campanie încetează:

a)      la data de 12.12.2022, ora 23:01;

b)      la initiativa Organizatorului;

c)      în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua prezenta Campanie, din motive independente de vointa sa,.

De asemenea, Campania încetează, fără acordarea unui premiu, în situaţia în care  niciunul din cele 48 de rezultate din grupele Campionatul Mondial de Fotbal 2022 - Qatar  nu se încheie cu același scor ca meciul echivalent din cadrul show-ului/emisiunii tv “ Mondial în Familie”.

2.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele de începere şi de încheiere a Campaniei, dar nu înainte de a anunţa publicul.

III. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adresează tuturor participanţilor rezidenţi în România care au 18 ani împliniţi la data participării la Campanie şi care au un profil Facebook personal activ. O persoana nu poate participa în numele altei persoane şi/sau de pe un cont de Facebook care nu este al sau.

3.2. Nu au drept de participare:

a)       angajaţii SRTv şi membrii familiilor acestora până la gradul II inclusiv;

b)      sponsorii/finanţatorii/partenerii Organizatorului implicaţi în susţinerea/realizarea emisiunii  “Mondial în Familie”;

3.3. Participarea la concurs este posibilă o singură dată. Organizatorul are dreptul să descalifice pe acei participanţi care se înscriu de mai multe ori şi/sau în cazul în care constată nerespectarea condiţiilor de participare prevăzute de prezentul Regulament, inclusiv în cazul constatării utilizării/folosirii unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea prezentei Campanii.

 

IV.  MECANISMUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI. DESEMNAREA CÂSTIGĂTORULUI

4.1. Începând cu data de 17.10.2022, ora 23:30, până pe data de 05.11.2021, ora 01:01, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/fanTVR1, participantii se pot înscrie la Campanie prin adăugarea unui comentariu la postarea dedicată episodului/ediţiei emisiunii “Mondial în Familie” difuzate în acea zi.

4.1.1. Utilizatorul Facebook/participantul la Campanie, trebuie să scrie într-un comentariu scorul unuia dintre cele 3 meciuri disputate în cadrul episodului, despre care crede că va fi identic cu meciul de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar 2022 dintre aceleași 2 echipe.

De exemplu,  dacă participantul alege dintre cele 3 meciuri ale episodului meciul dintre Germania si Spania, iar acest meci se încheie cu scorul de 2-1 pentru Germania, cu același scor trebuie să se încheie și meciul Germania-Spania de la CM din Qatar, pentru ca participantul să intre în tragerea la sorți.

4.1.2. Se vor lua în calcul doar cele 48 de meciuri din faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar 2022.

4.1.3. O persoană (participant la Campanie) poate adăuga un singur comentariu la fiecare postare, deci trebuie să aleagă un singur rezultat dintre cele trei consemnate într-un episod al emisiunii “Mondial în Familie”. După tragerea la sorți, comentariile cîștigătorului vor fi verificate și, dacă se constată încălcarea această regulă, va fi descalificat, de drept, iar premiul va fi acordat rezervei următoare extrase.

4.1.4. În situația în care nici un meci din faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022 din Qatar NU se va încheia cu același scor ca meciul echivalent din cadrul emisiunii “ Mondial în Familie” NU SE VA EXTRAGEREA NU SE VA ORGANIZA IAR PREMIUL NU SE MAI ACORDĂ, ÎNTRUCÂT CONDIȚIA DE BAZĂ A ACESTEI CAMPANII NU ESTE ÎNDEPLINITĂ/NU SE RESPECTĂ.

4.2. În situaţia îndeplinirii condiţiei de bază a Campaniei, extragerea pentru acordarea premiului se va efectua după data de 3 decembrie 2022 (după încheierea meciurilor din grupele Campionatului Mondial de Fotbal 2022 - Qatar) prin intermediul unui program online de extrageri aleatorii (ex: http://random.org). Vor fi inclusi doar participantii care au îndeplinit condiţiile mentionate la cap. III.

4.2.1. Se va efectua o singură extragere la care vor participa toți participanții care au ales ( un  singur rezultat dintre cele trei consemnate într-un episod al emisiunii “Mondial în Familie” ) un meci din cadrul emisiunii “Mondial În Familie” care s-a încheiat cu același scor ca meciul de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022 din Qatar dintre aceleași 2 echipe.

Astfel, se vor extrage patru participanţi - un câștigător și 3 rezerve- premiul fiind acordat primului participant care respectă regulile Campaniei, în ordinea extragerii.

4.2.2. Participanţii extraşi  conform pct. 4.2.1. vor fi contactati pe Facebook, printr-un mesaj privat. Acestora li se va comunica faptul ca au fost desemnati castigatori sau rezerve, după caz, în cadrul Campaniei si vor primi indicații despre modalitatea de primire a premiului.

4.3. Numele câştigătorului Campaniei va fi publicat pană la data de 15.12.2022, pana la ora 15:00, pe pagina de Facebook a canalului TVR1:  https://www.facebook.com/fanTVR1.

V. PREMIUL ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

5.1. Premiul Campaniei este un televizor Hisense cu diagonala de 50 de inci (în valoare de 1.900lei).

5.2. Premiul nu poate fi preschimbat/convertit în bani sau în alte bunuri/ produse.

5.3. În cazul în care câştigatorul extras nu raspunde la mesajul primit şi/ sau nu va ridică revendică premiul, în termen de 48 de ore de la contactarea prin mesaj online, Organizatorul are dreptul de a atribui premiul primei rezerve extrase.

5.4. Premiul se ridică personal de câştigătorul Campaniei, de la sediul SRTv, pe bază de Proces-verbal de predare-primire semnat şi completat de către acesta. Procesul verbal menţionat trebuie să cuprindă următoarele informaţii: datele de identitate (numele si prenumele, seria si numarul BI/ CI personal valabil), premiul castigat, data predării premiului/semnarii si semnatura. De asemenea, reprezentantul Organizatorului va realiza o copie dupa BI/ CI detinut de castigator. La solicitarea scrisă a câştigătorului, premiul poate fi expediat prin serviciul Poştei Române sau prin serviciul de curierat rapid – siţuaţie în care câştigătorul suportă costurile de transport (servicii poştale/curierat).

5.5. Transmiterea dreptului de intrare în posesia premiului unei alte persoane nu se admite.

VI.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la prezenta Campanie declara ca au luat la cunostinta si inteleg ca datele lor cu caracter personal („Datele”) vor fi prelucrate de Organizator. Prin participarea la Campanie, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de aceştia, cu scopul de a permite înscrierea participanților în Campanie, posibilitatea acestora de a fi desemnați câștigători și acordarea Premiilor Campaniei astfel: numele şi imaginea profilului personal Facebook, FB id a tutoror participantilor la Concurs, adresele de e-mail.

6.2 Datele vor fi prelucrate in temeiul relatiei care este stabilita prin acceptarea de catre participantii la Campanie a prezentului Regulament in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, precum si anuntarii publice a participantilor castigatori.

6.3 De asemenea, Datele vor fi prelucrate in temeiul legii pentru indeplinirea unui scop de marketing, a obligatiilor financiar-contabile si fiscale, precum si a obligatiilor de arhivare ce ii revin Organizatorului.

6.4 Datele vor fi pastrate de Organizator pe durata Campaniei, precum si ulterior, pe perioada necesara conform prevederilor legale in vigoare in materie fiscala si in materia arhivarii.

6.5 Aceste Date vor putea fi dezvaluite catre partenerii contractuali ai Organizatorului, catre autoritatile publice in cazul in care vor exista solicitari formulate in limita competentelor acestor autoritati sau o cerinta legala in acest sens, precum si publicului (in acest din urma caz, in ce priveste castigatorii Campaniei). Datele participanților la Campanie nu vor fi transferate in afara Spațiului Economic European.

6.6 In contextul prelucrarii de Date, participantii la prezenta Campanie au dreptul de a solicita accesul la aceste Date, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, precum si de a se opune prelucrarii.

VII.  TAXE SI IMPOZITE

7.1 . Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursa şi să vireze la bugetul de stat cota de 10% aplicată asupra venitului net realizat din premiu, deoarece premiul acordat în cadrul Campaniei are o valoare mai mare de 600 RON, conform art. 110 din Codul Fiscal al Romaniei.  Cu excepţia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este răspunzător de plata altor obligaţii/taxe sau a altor obligaţii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind exclusiv în sarcina câştigătorului.

VIII.  DISPOZIŢII FINALE

8.1 Organizatorul Campaniei:

a)      nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale;

b)     va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise în cadrul Campaniei, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

c)      nu are obligaţia de a purta corespondenţă privitoare la solicitările necâstigatoare.

d)     nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau încetarea Campaniei, în orice stadiu, datorită unor evenimente de forţă majoră sau legale;

e)      nu răspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronică de date aflate în afara controlului Organizatorului, participanţii renunţând la orice fel de pretenţii în acest sens împotriva Organizatorului;

f)      nu îşi asumă şi nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronică de date aflate în afara controlului său, eventualele erori de transmitere şi/sau recepţionare a răspunsurilor, erori datorate unor terţi (operatori de internet, telefonie mobilă, etc.), care pot duce la imposibilitatea de înregistrare a participanţilor, atribuire sau ridicare a premiului, participantii renuntând la orice fel de pretenţii în acest sens împotriva Organizatorului.

8.2. Respectarea regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toţi participanţii.

8.3. Prin participarea la Campanie, participantii declară expres că au citit, au înţeles şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

8.4. La solicitarea Organizatorului, castigatorul Campaniei are obligaţia de a participa la activităţile de promovare şi care au legatură cu Campania/emisiunea Mondial în Familie”  - organizate de catre Organizator şi partenerii săi.

8.5. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare aplicabile sşi cu termenii şi conditiile furnizorilor direcţi ai serviciilor ce formeaza premiile.

8.6. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba Regulamentul Campaniei, dar nu înainte de a anunţa public participanţii pe site-ul   http://www.tvr.ro/mondialinfamilie/regulament.html şi pe pagina de Facebook a canalului TVR1: https://www.facebook.com/fanTVR1

 

 

 

Mondial în familie

 

#TVR