Film de acțiune, în weekend, la TVR Internațional

TVRi | Luni, 05 Aprilie 2021
Urmăriți sâmbătă, 10 aprilie, ora 23.00, filmul "Accident", regizat de Sergiu Nicolaescu! Din distribuție fac parte: Vladimir Găitan, George Mihăiţă, Ileana Popovici, Amza Pellea și Sergiu Nicolaescu.
accident
accident

Trei tineri gonesc prin ploaie într-o mașină împrumutată. Un prim accident, a cărui victimă este o fetiță, dă semnalul unei curse prin oraș, pentru a scăpa de echipajele miliției. Cursa se termină tragic, cu un alt accident grav, victima fiind chiar unul dintre cei implicați. Singura scăpare este fuga. Filmul prezintă transformările psihologice ale fugarilor, în încercarea lor disperată de a se sustrage consecințelor și presiunilor propriilor conștiințe.

(w640) nicolaescu

"Acest Accident pare, la prima vedere, o dublă întoarcere: la seria «comisarilor» şi la filmul de actualitate. Privit mai atent, el se dezvăluie a fi nu o întoarcere, ci o conti­nuare. Continuarea unor preocupări te­matice şi stilistice, continuarea unui mod de a gândi şi simţi cinematografic. Creaţia lui Sergiu Nicolaescu este imprevizibilă, dar nu întâmplătoare. Marea mobilitate cu care se mişcă printre genuri este un dat al temperamentului său artistic, o necesitate, nu un capriciu. Finalmente, filmele sale de actualitate sau poliţiste îi poar­tă pecetea. O pecete care este în acelaşi timp şi garanţie. Indiferent de gradul de reuşită, ele sunt filme de şi cu Sergiu Nicolaescu. (…) Accident nu este gândit cu ambiţii de «film mare», el este gândit să fie cuceritor. (…) Dar dincolo de spectaculozitate, problema dramatică a delincvenţei se desco­peră profund umană şi dureros reală. De­lincvenţa, chiar privită şi înţeleasă astfel, ca o boală misterioară, dar nu incurabilă există, şi filmul lui Sergiu Nicolaescu i se opune cu toată puterea.

(w640) Nicolaescu

La baza filmului stă un caz real. Scenaris­tul Dumitru Carabăţ a preluat şi prelucrat acest caz real, l-a acordat la coordonatele şi intenţille regizorului. (…) O distribuţie în­drăzneaţă, fără prea multe capete de afiş, dar cu o mare cantitate de adevăr tipolo­gic, împlineşte convingător datele scena­riului.

(w640) mihaita

În rolul lui Cuceanu, delincventul re­cidivist, George Mihăiţă îşi foloseşte din plin şi cu succes deplin, tot arsenalul de «băiat simpatic» şi construieşte cu el un excelent negativ, credibil tocmai prin ieşi­rea din schema negativului sută la sută ne­gativ. Alături de el, un debutant, încă stu­dent, Dan Ivănesei în rolul lui Dan Edu, cel proaspăt corupt la delincvenţă, găseşte cu o uimitoare uşurinţă nota personajului său făcut din inocenţă, disperare copilă­rească şi curaj bărbătesc.

(w640) braila

(w640) maftei

Lângă ei, pen­tru prea puţină vreme ca să poată lăsa mai mult decât binecunoscuta imagine su­râzătoare, dar destul ca să completeze credibil datele viitorului cuplu de fugari, Ileana Popovici în rolul Mariei. Câteva apa­riţii scurte, dar perfect marcate de Cori­na Constantinescu sau Elena Dacian, Ştefan Mihăilescu-Brăila sau Ernest Maftei, Amza Pellea sau Colea Răutu, Cezara Da­finescu sau Emil Hossu, acoperă, cu eficacitate, nevoia de firesc şi sinceritate a filmului.

(w640) pelea

În fine, Sergiu Nicolaescu în rolul maiorului Petria şi Vladimir Găitan, ajutorul său. Împreună, ei alcătuiesc cuplul «binelui», opus celuilalt, alcătuit din Cu­ceanu şi Edu. Separat, sunt doi actori care trebuie să scoată din personajele lor toată cantitatea de simpatie existentă, şi să câşti­ge astfel adeziunea publicului la acea idee de non-violenţă, de înţelegere pe care, de fapt, o întruchipează. (…)

(w640) gaitan

Accident este, într-adevăr, filmul unui regizor cu un foarte dezvoltat simţ al spectacolului, dar care obişnuieşte să-şi aşeze spectacolul sub lumina unei idei. Un regizor cu mare încredere, încredere oarbă aproape, în ceea ce se numeşte «forţa de impact» a filmulul. Un regizor pentru care filmul nu este numai un scop, ci şi mijloc. În acest sens, Accident este un film care poate fi citit numai la suprafaţă sau şi în profunzime. La suprafaţă, este un palpi­tant film poliţist. În profunzimea lui rulează umbra unui film tulburător despre delinc­venţă, despre acei delincvenţi care n-au mai avut şansa să fie socotiţi «bolnavi curabili». Despre delincvenţii care nu au ajuns eroi de film şi nu au întâlnit un maior Petria. Citit astfel, din profunzime către suprafaţă, Accident devine un film grav. Devine un film de actualitate. Devine: un film." (Cinema, nr. 2, februarie 1977)

***

România, 1977

Regia: Sergiu Nicolaescu

Scenariul: Dumitru Carabăţ

Cu: Vladimir Găitan, George Mihăiţă, Ileana Popovici, Amza Pellea, Sergiu Nicolaescu

TVR +
Canalul TVR YouTube