loader

 

Regulament concurs oanApp

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului interactiv cu premii “OanApp Showeste SOCIETATEA ROMANĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr 191, sector 1, Bucureşti, Romania, CUI 846440. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.tvr.ro şi este disponibil şi la registratura Societăţii Române de Televiziune.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul “OanAppse desfăşoară în perioada 15 aprilie – 20 iunie 2019 pe pagina www.tvr.ro/oanapp

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În perioada 15 aprilie – 20 iunie 2019, pagina www.tvr.ro/oanapp si in cadrul emisiunii, va fi anunțat un concurs online prin care fanii programului se pot înscrie prin completarea unui formular si trimiterea unui cuvant cheie, pe care îl pot descoperi urmărind serialul Lonesome Dove – Suflet de pistolar, difuzat pe  TVR2, în fiecare zi, de luni până joi, în intervalul orar 16-17. Participanții sunt invitați să acceseze link-ul www.tvr.ro/oanapp postat si pe Facebook, unde vor completa câteva date de identificare și indiciul descoperit. Termenul pentru înscriere în baza de date pentru a participa la concurs este ora 17, în fiecare zi de concurs. Pot participa la concurs un număr nelimitat de telespectatori, o singură data pe zi.

Desemnarea  câștigătorului va fi realizată prin tragere la sorți , la finalul părții a doua a emisiunii ”OanApp”, cu ajutorul aplicației concurs oanApp, extragere care va fi transmisă în direct. La extragere vor participa doar persoanele care au completat toate datele necesare (nume, prenume, număr de telefon) și cuvantul cheie corect din ziua respectivă.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiile constau în vouchere în valoare de 500 de lei fiecare, care pot fi folosite pentru achiziționarea produselor comercializate de către sponsorul concursului, TOP LINE pe platforma online www.toplineshop.ro.
Premiile nu pot fi convertite în bani.
Costurile de livrare ale produselor sunt asigurate de către sponsor, pe teritoriul României.
Câștigătorul va fi anunțat telefonic si prin email. Acesta va primi un cod unic, pe care îl poate folosi în termen de 60 de zile. 

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor SRTV precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul II inclusiv.

În cazul constatării folosirii unor metode pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. SRTv va pastra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. Dupa inchierea concursului, toate datele concurentilor din prezentul concurs vor fi pastrate pentru eventuale reclamații și în scopuri statistice timp de 30 de zile.
Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de SRTv în scopul prezentului concurs.

 

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.tvr.ro şi poate fi pus la dispoziţie şi în forma tipărită la Registratura TVR.
Regulamentul se poate modifica fără o notificare prealabilă şi intră în vigoare de la data publicării sale pe site.

 

Regulament întocmit în data de 9 aprilie 2019.