TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 1 POST DE MACHIOR SPECTACOLE

TVR.RO | Miercuri, 04 Martie 2020
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MACHIOR SPECTACOLE (cod post: 012), CU DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ, DIRECŢIA STUDIOURI CENTRALE, DEPARTAMENT PRODUCȚIE ARTISTICĂ, SERVICIUL SCENOGRAFIE ȘI STILISTICĂ

RESPONSABILITĂŢI: realizarea machiajului  persoanelor care participă la emisiuni în direct şi înregistrări, întreţinerea articolelor de perucherie.

CERINŢE: şcoală profesională/de arte şi meserii în domeniul machiajului; în cazul inexistenţei studiilor de specialitate diploma de machior eliberată de Ministerul Muncii sau IGIENA sau, după caz, diploma/ certificarea participării la cursuri de pregătire sau de perfecţionare în specialitatea machiaj

Constituie avantaj experienţa minimă în domeniul coafură şi perucherie; Cunoştinţe în tehnica lucrărilor de machiaj pentru activitatea de televiziune, teatru, film si experiență certificată prin portofoliu de fotografii și/sau fotograme depuse la dosarul de înscriere sau transmise electronic; Cunoaşte şi respectă prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum și copii ale documentelor care să ateste studiile) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mailrecrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, până la data de 18.03.2020, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  23.03-17.04.2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon : 021.3199055.