TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU 2 POSTURI DE FOCHIST

TVR.RO | Marţi, 24 Septembrie 2019

Televiziunea Română caută profesionişti pentru ocuparea a 2 posturi de fochist (cod:054) cazane de abur şi apă fierbinte, cu durata contractului nedeterminată, la Direcţia Studiouri Centrale, Departament Tehnico-Administrativ, Serviciul Logistică.

RESPONSABILITĂŢI: Asigurarea exploatării cazanelor din centrala termică

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de absolvire/şcoală profesională de 3 ani sau echivalent + cursuri de perfecţionare în specializarea fochist; constituie avantaj specializarea în instalaţii apă-canal; experienţă in domeniul instalaţii termice de min.3 ani; cunoştinţe în domeniul centralelor termice; Cunoaşte şi respectă: Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile şi vechimea) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, până la data de 8.10.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 14.10 – 7.11.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon : 021.3050931.