Siteul tvr.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES

TVR IAŞI CAUTĂ ORGANIZATOR DE PRODUCŢIE, COMPARTIMENT PROGRAME

TVR.RO | Marţi, 12 Septembrie 2017
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ   CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:  ORGANIZATOR DE PRODUCTIE (S) – 1 post (cod:047) – DURATA CONTRACT DE MUNCA – DETERMINATA, 31.12.2018.  Studioul teritorial Iaşi, COMPARTIMENT PROGRAME

RESPONSABILITĂŢI: asigură relaţia funcţională între componenta editorială, cea tehnică şi economică. Întocmeste convenţiile de producţie şi devizele, organizează activitatea de productie a studioului pe nivelul său de competenţă, încheie contracte de publicitate, sponsorizare, parteneriat şi de colaborare cu terţii, inclusiv referatele de plată a colaboratorilor, transmite Serviciului Economic propunerile de cheltuieli pentru compartimentele redacţionale şi urmăreşte încadrarea acestora în bugetul TVR Iaşi.

CERINŢE: Studii universitare  cu diplomă de licenţă; Experienţă în muncă: minimum 5 ani; Cunoştinţe economice, de marketing şi operare PC, cunoaşterea principalelor formate de emisiuni, cunoştinţe de bază ale producţiei de programe Tv, cunoaşterea regulamentelor de organizare şi funcţionare a SRTv, cunoaşterea reglementărilor interne privind circuitul documentelor financiare şi al banilor în SRTv, cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; constituie avantaj, detinerea unui permis de conducere, categoria B;

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă (eliminatorie) şi interviu.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: Mădălina Bălăşescu, "Manual de producţie de televiziune", Editura Polirom, 2003 - Cap. 2: Elemente de de management al productiei, pg:51-67; Cap. 4, subcap. 1: Structura sistemului, pg: 136-145; Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, "Manual practic de televiziune" Editura Polirom, 2009 Cap. 17: Pregatirea programului pentru difuzare: pg. 165-172; Legea 41/1994 actualizată;  Legea   Audiovizualului, nr. 504/2002, actualizată; Legea Sponsorizarii, nr. 32/1994, actualizată; Legea Publicităţii, nr. 148/2000, actualizată;

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: Curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului), certificatul de cazier judiciar, precum şi copii ale documentelor care să ateste studiile si vechimea solicitate la adresa: Strada Lascăr Catargi nr. 33 (sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi), până la data de 26.09.2017, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi, în perioada 29.09.2017 – 26.10.2017.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.  Informaţii suplimentare la telefon: 0232.209.024.