TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU UN POST DE TAPIȚER (PLATOURI)

TVR.RO | Marţi, 24 Septembrie 2019

TAPIȚER (PLATOURI) 1 post (cod: 052) – DURATA CONTRACT DE MUNCĂ – NEDETERMINATĂ

DIRECŢIA STUDIOURI CENTRALE,  DEPARTAMENT PRODUCȚIE ARTISTICĂ,  SERVICIUL SCENOGRAFIE ȘI STILISTICĂ

RESPONSABILITĂŢI:  Confecţionarea, manevrarea, amplasarea, întreţinerea şi gestionarea elementelor de tapiţerie pentru décor. 

CERINŢE: şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii specializare tapiţerie/ absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat si  cursuri de  pregătire sau de perfecţionare de specialitate în domeniul tapiterie in cazul inexistentei studiilor de specialitate; Cunoaşterea tehnologiei lucrărilor de tapiţerie, cunoaşte modul de exploatare a utilajelor, maşinilor şi sculelor specifice; Cunoaşte şi respectă: prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră (curriculum vitae şi scrisoare de intenţie în care vă rugăm să precizaţi codul postului, precum si copii ale documentelor care să ateste studiile) la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro sau la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, până la data de 8.10.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada  14.10 – 7.11.2019.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon: 021.3050931.